-
Kurs bachelornivå

Jus og eiendoms­megling

Kurset gir en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene, jus for eiendomsmeglere og eiendomsmegling i praksis. Kurset fokuserer først og fremst på det eiendomsmeglingsfaglige.

Hvorfor jus og eiendomsmegling?

De økonomiske konsekvensene av manglende juridiske kunnskaper, for eksempel innen kontraktsrett eller erstatningsrett, kan bli store. Kurset er en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene, jus for eiendomsmeglere og eiendomsmegling i praksis, og gjør deg i stand til å identifisere juridiske problemstillinger, samt kunne foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder

 

Emneoversikt

  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Avtalerett
  • Kjøpsrett
  • Erstatningsrett
  • Eiendomsmeglingsrett
  • Eierformer
  • Praktisk eiendomsmegling, herunder salgsoppgave, visning og byggeteknikk.

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2021