-
Kurs bachelornivå

Ledertrening, personlig utvikling og coaching

Få innsikt i og kunnskap om hvordan å utvikle deg som leder og menneske.

Hvorfor ledertrening, personlig utvikling og coaching?

Hovedmålet med dette kurset er å sette i gang skrittvise læreprosesser for å utvikle seg som leder og menneske. Du vil få innsikt i elementene i relasjonsledelse, bevissthet om egne relasjoner, kjennskap til positiv psykologi som et teoretisk fundament, og forståelse av en narrativ tilnærmingsmåte for å oppnå endring. 

Etter endt kurs vil du ha lært å benytte kognitiv empati for å forstå andre, bruke coaching og mentoring for å hjelpe andre på vei til å nå sine mål, og å utvikle positive tanker, følelser og atferd, til å nå positive mål. 

Emneoversikt

Referanseramme

 • Positiv psykologi som plattform: Å utvikle individ, team og organisasjon til å "blomstre"
 • Narrativ tilnærming. Historien jeg forteller om og til meg selv. Historien jeg ønsker å fortelle om og til meg selv.
 • Kunne anvende de forskjellige aspekter ved relasjonsledelse
 • Kunne bruke relasjonsledelse sine elementer til å vise mot, ha en økt dialog og kommunikasjon

Selvledelse

 • Identifisere og utvikle egne talenter. Å bygge bro mellom det reelle jeg og ideelle jeg
 • Positive emosjoner: Glede. Optimisme. Mestringstro. Resiliens. Mindfulness m.m.
 • Stress og stressmestring. Å arrestere tidstyver. Positivt selvsnakk. Selvdisiplin, kreativitet og mot
 • Personlig effektivitet. Kunne si nei. Delegere oppgaver og gi fra seg makt
 • Den retoriske prosess. Å forberede seg på et innlegg eller en samtale. Å være en god kommunikator

Teamledelse

 • Sette smarte og helsebringende mål. Prioritere og fokusere
 • Coaching: Å stille de gode spørsmål. Mentoring: Å gi de gode svarene
 • Motivere gjennom selvledelse, engasjement og mening
 • Konflikt og konfliktløsning. Identifisering av egen maktbase
 • Lære seg til å gi og ta i mot tilbakemelding

Praktisk informasjon

Timeplan