Kurs bachelornivå

Ledertrening, personlig utvikling og coaching

Få innsikt i og kunnskap om hvordan å utvikle deg som leder og menneske.

Hvorfor ledertrening, personlig utvikling og coaching?

Hovedmålet med dette kurset er å sette i gang skrittvise læreprosesser for å utvikle seg som leder og menneske. Du vil få innsikt i elementene i relasjonsledelse, bevissthet om egne relasjoner, kjennskap til positiv psykologi som et teoretisk fundament, og forståelse av en narrativ tilnærmingsmåte for å oppnå endring. 

Etter endt kurs vil du ha lært å benytte kognitiv empati for å forstå andre, bruke coaching og mentoring for å hjelpe andre på vei til å nå sine mål, og å utvikle positive tanker, følelser og atferd, til å nå positive mål. 

Emneoversikt

Referanseramme

 • Positiv psykologi som plattform: Å utvikle individ, team og organisasjon til å "blomstre"
 • Narrativ tilnærming. Historien jeg forteller om og til meg selv. Historien jeg ønskerå fortelle om og til meg selv.
 • Kunne anvende de forskjellige aspekter ved relasjonsledelse
 • Kunne bruke relasjonsledelse sine elementer til å vise mot, ha en økt dialog og kommunikasjon

Selvledelse

 • Identifisere og utvikle egne talenter. Å bygge bro mellom det reelle jeg og ideelle jeg
 • Positive emosjoner: Glede. Optimisme. Mestringstro. Resiliens. Mindfulness m.m.
 • Stress og stressmestring. Å arrestere tidstyver. Positivt selvsnakk. Selvdisiplin, kreativitet og mot
 • Personlig effektivitet. Kunne si nei. Delegere oppgaver og gi fra seg makt
 • Den retoriske prosess. Å forberede seg på et innlegg eller en samtale. Å være en god kommunikator

Teamledelse

 • Sette smarte og helsebringende mål. Prioritere og fokusere
 • Coaching: Å stille de gode spørsmål. Mentoring: Å gi de gode svarene
 • Motivere gjennom selvledelse, engasjement og mening
 • Konflikt og konfliktløsning. Identifisering av egen maktbase
 • Lære seg til å gi og ta i mot tilbakemelding

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Stavanger: høst 2019

Når kan jeg søke?