Å navigere i endring

Hvordan kan du navigere og lede deg selv og andre når endring er det stabile? I dette kurset vil du tilegne deg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling.

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse under konstant endring. Tilhørende kurs i serien Å bygge endringskapasitet og Å skape mening rundt endring

HVORDAN NAVIGERE I ENDRING?

Hvordan kan du navigere og lede deg selv og andre når endring er det stabile? I dette kurset vil du tilegne deg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling.

Ledelse har aldri vært mer komplekst enn i dag. Vi opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomiske kriser. I dette kurset vil du lære om nye modeller, metoder og teorier for å håndtere kompleksitet og konstant endring.

HVA LÆRER DU?

  • Forskningsbasert kunnskap om nye læringsteorier (U-prosess).
  • Nyere ledelsesforskning som omhandler ledelse i endring som kompleksitetsledelse, pluralistisk ledelse, agile metoder og kunstbaserte metoder.
  • Innsikt om mindfulness og tilstedeværelse.
  • Kunne lede effektivt når omgivelser og organisasjon er under konstant endring.
  • Kunne lede deg selv og andre på en tilpasningsdyktig måte

FORELESER

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisatorisk atferd. Instituttnavnet er Ledelse og organisasjon. Hun har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole i Organisasjonsadferd/Prosjektledelse, på en avhandling om teamprosesser i store prosjekter. De Paoli har jobbet både som konsulent innen lederutvikling, gitt mange taler og vært forsker i flere forskningsprosjekter. Hun har utviklet fagfeltet Arts Management ved BI og har skrevet rapporter om kulturnæringene for ulike offentlige etater i Norge.

BETALING

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN OG PÅMELDING våren 2022

  • Søknadsfrist: 03. februar 2022
  • Oppstart: 04. februar 2022 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 09.02, 16.02 og 23.02. Kl. 13:00 - 16:00

Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon