-
Korte kurs

Introduction to Customer Experience Management

Dette kurset introduserer deg til feltet "Customer Experience Management".

Det er et økt fokus på ‘customer experience’, eller det vi kaller kundeopplevelsen, som en kilde til konkurransefortrinn. Organisasjoner og kunder samhandler gjennom en rekke fysiske, digitale, og hybride kanaler gjennom hele kundereisen (før, under, og etter kjøp). Dette kurset er en introduksjon til feltet ‘customer experience management’.

Dette kurset foregår på engelsk. Les full kursbeskrivelse på engelsk side.
Kurset tilhører kursserien Customer Experience Management.

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

FAKULTET

Anders Gustafsson er forskningsprofessor ved Markedsavdelingen, Handelshøyskolen BI. Hans faglige ekspertise inkluderer markedsføring, detaljhandel, kundeopplevelse og kundetilfredshet.Anders Gustafsson

Carlos Velasco er førsteamanuensis ved Markedsavdelingen, Handelshøyskolen BI, hvor han var med på å grunnlegge ‘senteret for multisensorisk markedsføring’. Velascos arbeid ligger i skjæringspunktet mellom psykologi, markedsføring og menneske-data interaksjon.Carlos Velasco

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

Oppstart og påmelding

Planlagt oppstart høsten -23

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon