Kursserie: Ledelse i teori og praksis

Lederskap - en introduksjon

Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, får du innsikt i ulike forhold ved utøvelse av lederrollen. Oppstart 15. april!

Dette kurset tilhører kursserien Ledelse i teori og praksis.

Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer innen lederskap, som krever kunnskap, utvikling og tilpasning for ledere og medarbeidere. Dette kurset beskriver og diskuterer ledelse både i et historisk perspektiv og i perspektiver som gir forståelse for hvordan administrasjon, ledelse og lederskap beskrives og  anvendes i dag. 

HVA LÆRER DU?

 • Tradisjonelle og nyere perspektiver på lederskap
 • Ledernes virkemidler; oppgaver, verktøy, orientering og opptreden
 • Tillit og makt, sentrale elementer i alle former for ledelse
 • Organisatoriske betingelser for lederskap
 • Er det behov for lederskap?

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. (Det blir gjort opptak av disse). Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 5950,-. Betaling gjøres ved påmelding. 

TIMEPLAN og påmelding vår 2021

 • Oppstart: 9. april 2021 (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Nettforelesninger i uke 15, 16 og 17: 
  - 15. april (kl. 13.00 – 16.00)
  - 22. april (kl. 13.00 – 16.00)
  - 29. april kl. 13.00 – 16.00)


For å registrere deg som deltaker, trenger vi noen personopplysninger. Vennligst fyll inn skjemaet under.


Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon