Korte nettkurs

Motivasjon og omstilling

Hvordan legger man til rette for engasjement i arbeidslivet? Dette kurset gir en innføring i forskning og kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen. Oppstart høsten 2021!

Dette kurset tilhører kursserien Stress, motivasjon og selvledelse.

Motiverte og engasjerte medarbeidere trives bedre, presterer bedre og ønsker å bli værende i jobben. Men hva skal til for at medarbeidere motiveres til å yte sitt beste? I dette kurset lærer du om ulike typer motivasjon og hvordan det virker på forskjellig vis. Vi spør oss hvilke konsekvenser bruk av ulike incentiver kan ha for å skape motiverte medarbeidere og ser samtidig på HR og lederens rolle i prestasjonsledelse på arbeidsplassen. Det legges vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot egne erfaringer, enten som arbeidstaker, student eller i andre sammenhenger. 

HVA LÆRER DU?

  • Ulike former for motivasjon – og konsekvenser av disse
  • Motivasjonsklima på jobben
  • Hva er god prestasjonsledelse?
  • Relasjoner på jobben og motivasjon
  • Destruktiv ledelse

FORELESER

Elin Akre Trønnes er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Trønnes foreleser innenfor organisasjonspsykologi, motivasjon, stress, selvledelse og gruppepsykologi. I 2007 fullførte hun sin mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 5950,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt epost.

TIMEPLAN og påmelding HØST 2021

  • Oppstart: 25. august (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 30.08, 06.09 og 13.09. Kl. 09:00-12:00

Påmelding kommer.

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon