-
Korte kurs

Prosjektstyring

I dette kurset lærer du hvorledes en styrer et prosjekt, herunder om forskjellige utfordringer, verktøy, oppgaver, ansvar og grep som må til for å holde ressursene på rett kurs gjennom prosjektet fram til målet er nådd.

Dette kurset tilhører kursserien Prosjektledelse. 

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Hva lærer du?

  • Kunne bygge et helhetlig styringssystem for et prosjekt.
  • Kunne redegjøre for prosjektleders oppgaver og ansvar i det daglige prosjektarbeidet.
  • Kjenne betydningen av- og sammenhengen mellom suksessfaktorer, suksesskriterier, prosjektsuksess, gevinstrealisering og verdiskapning i prosjekter.
  • Vite hva som gir motiverte teammedarbeidere, og hva som fremmer teamets funksjonsevne.
  • Kjenne til det særegne ved virtuelle/distribuerte team, og hva en må ta hensyn til i denne sammenheng.

GJENNOMFØRING

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

FORELESER

Foreleser Tore Aalberg Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

"Da pandemien inntraff sto jeg overfor en endring i arbeidssituasjonen. Jeg hadde lenge vurdert å ta etterutdanning, og BIs kurs gjorde det mulig å fylle på med kompetanse på flere områder parallelt, slik at jeg nå er tryggere på hva jeg vil fokusere videre på i min kompetansebygging. Prosjektlederkurset har gitt meg muligheter til å formalisere og styrke prosjektlederkompetansen, som igjen gir litt større muligheter ved et karriereskifte."

Anita Aaserød

Markedssjef i Bache-Gabrielsen Norge AS

"Jeg ønsket å forsterke min kompetanse med oppdatert kunnskap innen prosjektledelse. Kurset Prosjektledelse ved BI var overraskende interessant og nyttig for meg. Kurset hjalp meg til å tenke nytt om erfaringen og danne en klarere forståelse av hvordan man lykkes med å implementere prosjektet."

Olga Medvedeva

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Faktura vil du finne på studentportalen ved kursstart.

TIMEPLAN OG PÅMELDING HØST 2022

  • Søknadsfrist: 21. november 2022
  • Oppstart: 22. november 2022 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesinger: 28.11, 05.12 og 12.12. Kl. 09:00-12:00

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon