-
Korte kurs

Strategi i praksis

I dette kurset lærer du om hvordan relevante strategiske modeller og teorier kan brukes til å sikre din virksomhet langsiktige konkurransefordeler.

HVORFOR STRATEGI I PRAKSIS?

En velutviklet strategi er avgjørende for at en bedrift skal utvikle seg og overleve i fremtiden. Strategi setter bedriftens ressurser og aktiviteter i fokus og skjerper konkurranseevnen.

Dette kurset gir deg innsikt i hvordan ledelse og strategi beskrives og kan anvendes i dagens raske utvikling. Gjennom strategiske teorier og analysemodeller lærer du mer om ulike angrepsvinkler for hvordan du kan jobbe med strategi i praksis.   En klar strategi gjør omstillinger enklere.

Avslutningsvis diskuterer vi relevante strategiske utfordringer knyttet til områder som digitalisering, endrede samarbeidsformer og organisasjonsmåter, det enormt store tilbudet av tjenester via apper, samt innovative bransjer, for eksempel innen opplevelsesindustrien, medieindustrien og det offentlige.

EMNEOVERSIKT

  • Strategi - fra langtidsplanlegging til strategisk planlegging
  • Analyser: Her tar vi blant annet for oss teoretiske plattformer, forretningsmodeller, aktivitets- og ressursanalyse, digitalisering og teknologisk forståelse, ekstern og intern analyse, konkurranseanalyse, samt Blue Ocean og Design Thinking.
  • Strategivalg: Vi diskuterer områder som organisk utvikling, fusjoner og oppkjøp, allianser og klynger, i tillegg til risikovurderinger.
  • Strategisk implementering: I denne delen lærer du mer om forskjellene mellom en god og dårlig strategi, interessentanalyser og digitale strategier. Vi går gjennom strategiske kart, prosjekter og milepæler, og ser også på strategi i ulike industrier og virksomheter.

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset passer for deg som skal involveres i strategisk arbeid om virksomhetens fremtid enten du er leder eller har oppgaver knyttet til dette arbeidet. Kurset er like relevant om du jobber i privat eller offentlig sektor – eller i en organisasjon. 

FORELESERE

Erik Wilberg er førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. Han har mastergrad og doktorgrad fra Henley Business School i England, og har lang erfaring som leder og senere som konsulent innenfor ledelse og strategi i mediebransjen. Som forsker interesserer han seg blant annet for strategisk planlegging og moderne pedagogikk. Han vant prisen for pedagogisk innovasjon på BI i 2018.

Frode Solberg er høyskolelektor i forretningsutvikling ved Handelshøyskolen BI. Han har lang ledererfaring både fra næringslivet og offentlig sektor, også som toppleder og styreleder i en rekke selskaper innenfor ulike bransjer som industri, håndverk og reiseliv. Han har dessuten startet fire bedrifter, og tidligere drevet med rådgiving og utviklingsprosesser innenfor entreprenørskap, bedriftsutvikling, ledelse, strategi og innovasjon.

Praktisk informasjon