Korte nettkurs

Strategiske analyser

I dette kurset tar vi for oss et overblikk over de tre delene i strategiutvikling – og fokuserer på den første delen - analysen. Oppstart 21. januar 2022!

Dette kurset tilhører kursserien Strategi i praksis.

Å velge ny strategi for selskapet må basere seg i en grundig analyse av nåsituasjonen. Alt for ofte preges strategidiskusjonene av synsing framfor fakta. I dette kurset ser vi nærmere på anerkjente metoder for strategisk analyse - både internt og eksternt - omverden, bransjer og konkurrenter. 

HVA LÆRER DU?

  • Forklare begreper og reflektere over strategiske analysebegreper
  • Kunne gjennomføre en grunnleggende strategisk analyse av en virksomhet

FORELESER

Heggernes

Tarjei Alvær Heggernes er førstelektor på Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. 

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 6450,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt e-post. Faktura blir ikke sendt ut.

TIMEPLAN og påmelding vår 2022

  • Søknadsfrist: 20. januar 2022
  • Oppstart: 21. januar 2022 (læringsplattformen Insendi åpner)
  • Nettforelesninger: 24.01, 31.01 og 07.02. Kl. 09:00-12:00

Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon