Korte nettkurs

Stress på jobben - Faresignaler og mestring

Hvordan kan vi bidra til at vi og andre rundt oss mestrer og håndterer stress på en god og konstruktiv måte? Dette kurset gir en innføring i forskning og kunnskap om stress på arbeidsplassen.

Dette kurset tilhører kursserien Stress, motivasjon og selvledelse.

«Stress» kan i hverdagsspråket bety så mangt, men hva er egentlig stress sett fra et organisasjonspsykologisk perspektiv? I dette kurset ser vi på ulike former for stress, og vi skal bli nærmere kjent med hvilke typer arbeid som er ekstra utsatt for både stress og i verste fall utbrenthet. 

Kurset tar dessuten tak i utfordringer man kan oppleve knyttet til langvarig og kanskje ufrivillig hjemmekontor og det å måtte operere utelukkende på digitale flater på jobb. Vi ser på mulige løsninger. Du vil også få mulighet til å reflektere over ditt eget stressnivå som del av dette kurset. Det legges vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot egne erfaringer, enten som arbeidstaker, student eller i andre sammenhenger. 

HVA LÆRER DU?

 • Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Hva er stress?
 • Utbrenthet og konsekvenser
 • Balansen mellom jobb og hjem, og arbeidsnarkomani
 • Nyere stressfaktorer; Jobbusikkerhet og teknostress
 • Hvordan kan vi håndtere stress?
 • Stress og mestring på hjemmekontor

FORELESER

Elin Akre Trønnes er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Trønnes foreleser innenfor organisasjonspsykologi, motivasjon, stress, selvledelse og gruppepsykologi. I 2007 fullførte hun sin mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er nettbasert, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff i ulike former, video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m. Dette kan variere fra kurs til kurs. Du kan forvente en arbeidsmengde på ca. 25 timer totalt per kurs.

Slik fungerer det

 1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kurs-serier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
 2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.

Betaling

Pris per kurs er 5950,- Betaling (vipps eller kort) ved påmelding. Kvittering sendes til oppgitt epost.

TIMEPLAN og påmelding VÅR 2021

 • Oppstart: 8. april (læringsplattformen Insendi åpner)
 • Kursvarighet: uke 15, 16 og 17
 • Webinar: 13.04, 20.04 og 27.04. Kl. 09:00-12:00


For å registrere deg som deltaker, trenger vi noen personopplysninger. Vennligst fyll inn skjemaet under.


Meld deg på her

Kurset er del av vår nyutviklede serie med korte, nettbaserte kurs for deg som ønsker å holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. 

Praktisk informasjon