-

Som en del av programmet skal du jobbe med en praktisk prosjektoppgave, hvor du anvender din nye kompetanse. Her skal du jobbe konkret med planer for å utvikle eller kommersialisere en innovasjon som skal gi økt lønnsomhet for din bedrift eller på vegne av en kunde.

Eksempler på hva tidligere studenter har jobbet med av problemstillinger i forbindelse med oppgaven:

  • Hvordan bedre innovasjonsevnen i organisasjon x?
  • Faktorer som påvirker innovasjonsevnen i organisasjon x- Hva er kritiske faktorer for å drive åpen innovasjon med kundene?
  • Fra idé til kommersialisering: Hvordan underbygge langsiktig lønnsom vekst? Et case studie.
  • Innovasjon i små oppstartsselskaper
  • Tjenesteinnovasjon i et produktsentrert selskap
  • Hvordan lykkes med kommersialiseringen av digitale læremidler?
  • Hva er de viktigste innovasjonsområdene for å gå fra en tradisjonell til en bærekraftig forretningsmodell hos et utvalg selskaper i norsk næringsliv?