-
Kurs masternivå

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

I dette programmet lærer du mer om digital transformasjon og utvikling av sterke innovasjonskulturer, tjenesteinnovasjon, samt implementering av nye forretningsmodeller.

HVORFOR
Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller? 

For å lykkes med innovasjon, må bedrifter gjennomføre en digital transformasjon, etablere en innovasjonskultur, og utvikle sin forretningsmodell. Dette har blitt mye viktigere bare i løpet av de siste to-tre årene. Dette programmet gir deg de verktøyene som skal til og viser hvordan de skal brukes i praksis.

Programmet ser på betydningen av mega-trendene digitalisering og tjenesteinnovasjon. Endringene i verden skjer raskere og er mer og mer mobildrevne. Inntjeningen fremover skapes primært gjennom tjenester som løser problemer. Innovasjon er en utfordring for store deler av norsk økonomi, og våre nærmeste naboland og våre handelspartnere ligger foran oss på de fleste rangeringer.

I dette programmet er det først og fremst fokus på innovasjon og innovasjonsmodeller - og teorier, kommersialisering av nye produkter og tjenester og det å skape en innovasjonskultur. Kort fortalt handler det om å kommersialisere muligheter. 

Emner som gjennomgås

  • Hvordan kan du få innovasjon og digital transformasjon høyere opp på agendaen i organisasjoner? 
  • Hvordan kan digitalisering og flersidige plattformer skape mer innovasjon i privat og offentlig sektor?
  • Hva er praktiske anvendelser av eksponentielle teknologier som kunstig intelligens, blockchain, og Internet of Things?
  • Hvordan bruke åpen innovasjon, design thinking, og kundene i innovasjonsprosessen?
  • Hvordan kan tjenesteinnovasjon, grønn økonomi, og sirkulærøkonomi øke verdiskapingen?

I programmet får du verktøy eller ‘modeller’ for innovasjonsledelse og verdiskaping, enten vi tenker rent økonomisk, bærekraftig, eller tenker på begge hensyn. Programmet gir deg kunnskap om innovasjonsprosesser og ferdigheter til å utvikle slike prosesser. Du lærer å lede utvikling, digitalisering og kommersialisering av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter. Gjennom dette vil du få innsikt i hvordan bedrifter skal øke innovasjonsevnen og skape lønnsom innovasjon. Ny verdiskaping vil skje gjennom digital transformasjon, innovasjonskultur, og nye forretningsmodeller og plattformer.

Programmets samlinger

  • Introduksjon til digitalisering, innovasjon, og forretningsmodeller
  • Utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester
  • Innovasjon og nye forretningsmodeller
  • Digital transformasjon, nye forretningsmodeller, innovasjonskultur, og nye trender i Silicon Valley
  • Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet

Hvem passer programmet for?

Programmet er primært rettet mot ledere og mellomledere som arbeider med forretningsmessige målsetninger, digitaliseringsstrategi, forretningsmodeller, utvikling, markedsføring, organisasjonsutvikling eller IT ‒ og som ønsker å utvide sin kunnskap og lederkompetanse innen innovasjon og digital transformasjon.

Det er også relevant for deg som er ansatt i offentlig sektor, med ansvar for innovasjon, kommersialisering og verdiskaping på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, eller engasjert i utviklingen av offentlige tjenester overfor publikum.

Tidligere het programmet Nyskaping og kommersialisering.

"Programmet har gitt god innsikt i teoretiske innovasjonsmodeller og praktiske innovasjonscaser. Stoffet dekker alt fra idéfase, til gjennomføring og kommersialisering. Som deltaker sitter jeg igjen med en nyttig verktøykasse for innovasjon - relevant både for gründervirksomheter og etablerte bedrifter. I tillegg har jeg via dette programmet fått et nettverk av likesinnede å diskutere innovasjon med – på tvers av bransjer og fagområder"

Knut Sagbakken

Virksomhetsarkitekt, Norsk Tipping

Praktisk informasjon

Foreleser

Peder Inge Furseth

Peder Inge Furseth er professor på BI og faglig ansvarlig for dette masterprogrammet. Han er utdannet Dr. Polit. fra Universitetet i Oslo, og har 20 års erfaring som forsker og foreleser innenfor ledelse og innovasjonsstrategi.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022/vår 2023 Fulltegnet!
1. samling: 27. - 30.09
2. samling: 06. - 09.12
3. samling: 24. - 27.01 2023
4. samling: 05. - 08.03 (San Francisco)
5. samling: 25. -28.04

Det er også digital undervisning 2 timer i uka i 5 av ukene mellom modulene.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.