-
Kurs masternivå

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

På kurset lærer du om innovasjon, generativ kunstig intelligens og verdiskaping. Du lærer å bygge kultur for endring og utvikle nye inntjeningsmodeller.

Dette lærer du:

  • Kunnskap om verdiskaping gjennom digitalisering, generativ KI, og digital transformasjon.
  • Hvordan tjenesteinnovasjon, bærekraft og sterk innovasjonskultur øker verdiskapingen.
  • Innsikt om digital modenhet, digitale plattformer og nye teknologier.

Kurset passer for ledere, mellomledere og andre som jobber med digitalisering, forretningsmodeller, markedsføring, utvikling og IT. Når du er ferdig med kurset vil du sitte igjen med nye, konkrete verktøy for innovasjonsledelse og digitalisering.  

Kurset gir deg kunnskap og innsikt i de ulike fasene i innovasjonsprosessen - fra konseptutvikling til kommersialisering - og verktøyene som benyttes i gjennom hele prosessen. Du lærer om hvordan innovasjon kan løfte både produkter og tjenester, og du får innblikk i  hva som kan fremme og hindre innovasjon.

Du får kjennskap til noen av de mest innovative selskapene i Norge, Europa, USA og Asia. Kurset har en 4-dagers studiesamling i San Francisco, Berkeley-universitetet, og Silicon Valley. Her møter vi noen av verdens mest innovative bedrifter, fagmiljø og respekterte forelesere.

"Kurset gav meg god innsikt i hvordan jeg kan være med å drive endringer i fremtiden ved bruk av teknologi. Flere jeg hadde studert med tidligere skrøt av både kurs og professor noe som viste seg helt riktig i etterkant. "

Fredrik Kværnmo Aase

Head of Working Capital & Trade Finance Sales i DNB Bank ASA

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en Executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Samlingene varer fra tre til fire dager, og foregår på campus Oslo i Nydalen på dagtid. En av samlingene er en fire dagers studietur til San Francisco. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren, og en muntlig eksamen som teller 40 %. Prosjektoppgaven og den påfølgende muntlige eksamen kan gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre personer.  

Samlinger

Bilde av Golden Gate Bridge

Foreleser

Per Inge Furuseth

Peder Inge Furseth er professor på BI og faglig ansvarlig for dette masterkurset. Han er utdannet Dr. Polit. fra Universitetet i Oslo, og har 20 års erfaring som forsker og foreleser innenfor ledelse og innovasjonsstrategi. Les ansattintervju med Peder Inge.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 19 arbeidsdager på samlinger, inkludert studiesamlingen i San Francisco. Det legges opp til fire-fem forelesninger mellom samlingene. Du må også sette av en dag til muntlig eksamen.  

I tillegg kommer tiden du trenger til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt. Her har du mulighet til å tilpasse arbeidet til livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.  

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer