-
Kurs masternivå

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

I dette programmet lærer du mer om digital transformasjon og utvikling av sterke innovasjonskulturer, tjenesteinnovasjon, samt implementering av nye forretningsmodeller.

Hvorfor Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller?

For å skape verdi i den digitale økonomien, må bedrifter gjennomføre en digital transformasjon, etablere en innovasjonskultur, og videreutvikle sin forretningsmodell eller inntjeningsmodell. Dette gjelder alle virksomheter enten de er i privat eller offentlig sektor. Masterprogrammet vil gi deg verktøyene for innovasjonsledelse og verdiskaping, både med hensyn til økonomi og bærekraft, og vise hvordan verktøyene skal brukes i praksis.

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller ser på betydningen av mega-trendene digitalisering og tjenesteinnovasjon for ny verdiskaping. Endringene i verden skjer raskere og verdiskapingen blir preget av kunstig intelligens i økende grad. Den nye inntjeningen fremover skapes primært gjennom nye digitale tjenester som løser problemer for kunder og brukere på en bedre måte. Du vil gjennom dette programmet lære å lede utvikling, digitalisering og kommersialisering av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter.

Forut for å gjennomføre en digital transformasjon må virksomhetene øke sin digitale modenhet og innovasjonsevne. Våre nærmeste naboland og handelspartnere ligger foran oss på de fleste rangeringer om innovasjon og digital transformasjon. Gjennom programmet vil du få innsikt i hvordan bedrifter kan øke innovasjonsevnen og skape lønnsom innovasjon.

Hvem passer programmet for?

Programmet er primært rettet mot ledere og mellomledere som arbeider med forretningsmessige målsetninger, digitaliseringsstrategi, forretningsmodeller, utvikling, markedsføring, organisasjonsutvikling eller IT, og som ønsker å utvikle sin kunnskap og lederkompetanse innen innovasjon og digital transformasjon.

Programmet er også relevant for de som er ansatt i offentlig sektor, med ansvar for innovasjon, kommersialisering og verdiskaping på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, eller er engasjert i utviklingen av offentlige tjenester. 

Programmets samlinger

  • Introduksjon til digitalisering, innovasjon, og forretningsmodeller
  • Utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester
  • Innovasjon og nye forretningsmodeller
  • Digital transformasjon, nye forretningsmodeller, innovasjonskultur, og nye trender i Silicon Valley
  • Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet

Emner som gjennomgås

  • Hvordan kan du få innovasjon og digital transformasjon høyere opp på agendaen i organisasjoner? 
  • Hvordan kan digitalisering og flersidige plattformer skape mer innovasjon i privat og offentlig sektor?
  • Hva er praktiske anvendelser av eksponentielle teknologier som kunstig intelligens, blockchain, og Internet of Things?
  • Hvordan bruke åpen innovasjon, design thinking, og kundene i innovasjonsprosessen?
  • Hvordan kan tjenesteinnovasjon, grønn økonomi, og sirkulærøkonomi øke verdiskapingen?

"Kurset gav meg god innsikt på hvordan jeg kan være med å drive endringer i fremtiden ved bruk av teknologi. Jeg føler meg mye mer komfortabel i min rolle til å drive endringer ved bruk av teknologi i fremtiden etter å ha gjennomført dette kurset. Flere jeg hadde studert med tidligere skrøt av både kurs og professor noe som viste seg helt riktig i etterkant. "

Fredrik Kværnmo Aase

Head of Working Capital & Trade Finance Sales i DNB Bank ASA

Praktisk informasjon

Foreleser

Peder Inge Furseth

Peder Inge Furseth er professor på BI og faglig ansvarlig for dette masterprogrammet. Han er utdannet Dr. Polit. fra Universitetet i Oslo, og har 20 års erfaring som forsker og foreleser innenfor ledelse og innovasjonsstrategi. Bli bedre kjent med Peder Inge her.

 

 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 25.09 - 27.09
2. samling: 05.12 - 08.12
3. samling: 23.01 - 26.01 2024
4. samling: 10.03 - 13.03 (San Francisco)
5. samling: 23.04 - 26.04

Det er også digital undervisning 2 timer i uka i fem til ti av ukene mellom modulene.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.