-
Kurs masternivå

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

På dette kurset lærer du om digital transformasjon, og hvordan man bygger en sterk innovasjonskultur. Du lærer om tjenesteinnovasjon, og hvordan man utvikler nye forretningsmodeller.

Dette lærer du:

  • Innsikt i innovasjonsprosessen fra idé til kommersialisering. 
  • Kunnskap om digitalisering og digital transformasjon. 
  • Hvordan utvikling en innovasjonskultur og skape nye, bærekraftige forretningsmodeller. 

Kurset passer for ledere, mellomledere og andre som jobber med digitalisering, forretningsmodeller, markedsføring, utvikling og IT. Når du er ferdig med kurset vil du  sitte igjen med nye, konkrete verktøy for innovasjonsledelse og digitalisering.  
  
Kurset gir deg kunnskap og innsikt i de ulike fasene i innovasjonsprosessen - fra konseptutvikling til kommersialisering - og verktøyene som benyttes i gjennom hele prosessen. Du lærer om hvordan innovasjon kan løfte både produkter og tjenester, og du får innblikk i  hva som kan fremme og hindre innovasjon. 
  
Du får kjennskap til noen av de mest innovative selskapene i Norge, Europa, USA og Asia. Kurset innebærer også en studietur til Nord-California og Silicon Valley, der vi besøker noen av verdens mest innovative selskap og lærer om hvordan de har bygd seg opp og tilpasset seg markedet og samfunnet forøvrig.    

"Kurset gav meg god innsikt i hvordan jeg kan være med å drive endringer i fremtiden ved bruk av teknologi. Flere jeg hadde studert med tidligere skrøt av både kurs og professor noe som viste seg helt riktig i etterkant. "

Fredrik Kværnmo Aase

Head of Working Capital & Trade Finance Sales i DNB Bank ASA

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du:  

  • Ha fylt 25 år
  • Ha fullført en bachelorgrad  
  • Ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.  

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av 5 samlinger over 2 semestre. De fleste samlingene varer i fire dager, den første varer i tre. Samlingene foregår på campus i Nydalen på dagtid.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren, og en muntlig eksamen som teller 40 %. Prosjektoppgaven og den påfølgende muntlige eksamen kan gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre personer.  

Samlinger

Foreleser

Peder Inge Furseth

Peder Inge Furseth er professor på BI og faglig ansvarlig for dette masterprogrammet. Han er utdannet Dr. Polit. fra Universitetet i Oslo, og har 20 års erfaring som forsker og foreleser innenfor ledelse og innovasjonsstrategi.
Ansattintervju med Peder Inge.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 15 arbeidsdager på samlinger. Studieturen til San Fransisco varer i ytterligere fire dager. Du må også sette av en dag til muntlig eksamen.  

I tillegg kommer tiden du trenger til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt. Her har du mulighet til å tilpasse arbeidet til livet ellers. 

Les mer om hvordan det er å kombinere deltidsstudier med jobb, familie og fritid. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. oktober.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Du kan også bestille en personlig veiledningssamtale med en av våre veiledere.  

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se alle deltidsstudier og kurs innen innovasjon

 

kursdetaljer