-
Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Bakgrunnsskjema for opptak

Vurdering av opptak baseres på informasjonen i bakgrunnsskjema og selve søknaden. Når du trykker SEND, mottar du en bekreftelsesmelding med søkelink til programmet. Både skjema og søknad må være innsendt for at vi skal kunne vurdere deg for opptak.

Kjønn*
Ønsket studiested*