-
Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Bakgrunnsskjema for opptak

Vurdering av opptak baseres på informasjonen i bakgrunnsskjema og selve søknaden. Når du trykker SEND, mottar du en bekreftelsesmelding med søkelink til programmet. Både skjema og søknad må være innsendt for at vi skal kunne vurdere deg for opptak.

Vi bekrefter å ha mottatt ditt skjema.

Du kan nå søke på masterprogrammet Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.

For å komme til søknadsskjema, velg ønsket studiested og benytt pinkode: 2021

Link til Oslo

Link til Trondheim

NB! 
Din søknad behandles under forutsetning av at alle obligatoriske papirer blir lastet opp.

Obligatoriske papirer som må lastes opp er: 

- Komplett vitnemålsdokumenter (inkludert originalvitnemål, diploma supplement og karakterutskrift) 
- Arbeidsattest (med tidsrom, arbeidsforhold og stillings brøk). Brevet må ha firmalogo og heading eller stempel.
- Komplett CV
- Navnendring dokumentasjon

Før studieplasser kan tildeles må vi gå i gjennom alle søknader som har kommet inn. Svar på søknaden din kommer etter opptaksmøtet med KS og Helsedirektoratet hvor studieplasser blir tildelt, ca medio juni.

Kjønn*
Ønsket studiested*