-
Kurs bachelornivå

Bærekraftig risikostyring

Dette kurset gir deg en innføring i hva tradisjonell risikostyring er, og hjelper deg å forstå begrepet bærekraft i et risikostyringsperspektiv.

Hvorfor Bærekraftig risikostyring?

Håndtering av risikoer og farer er ofte avhengig av delvis analyse med en begrenset tidsramme, og involverer ofte en høy grad av usikkerhet. Dette kan føre til en paradoksal situasjon der risikostyring og utvidet bruk av risikoanalyse kan hemme langsiktig bærekraftig utvikling.

En helhetlig tilnærming til risiko og bærekraft vil hjelpe organisasjonen ved å bygge motstandskraft (resiliens) gjennom systemisk risikostyring og bevissthet rundt tematikken. Kurset Bærekraftig risikostyring har som overordnet mål å underbygge kunnskapen som er nødvendig for å utvikle en risikostyringskultur styrt av bærekraftsmål. Hensikten med kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse for risikostyring på flere plan gjennom:

  • Konseptuell tilnærming til risikoforståelse, hvor usikkerhet står sentralt
  • Metodisk tilnærming ved bruk av ulike risikoanalyseverktøy
  • Strategisk tilnærming ved strategisk risikostyring

Hva lærer du?

I dette kurset lærer du å skille mellom ulike typer tilnærminger til risikoforståelse, får inngående kunnskap om sentrale temaer innenfor bærekraft og risikostyring, risikostyringsprosess og rammeverk, samfunnssikkerhet, bruke ulike modeller for risikostyringsprosess, prinsipper, bruk av resiliens, prosess og rammeverk for risikostyring og hvilke suksessfaktorer som skal til for bærekraftig risikostyring.

 

Modell

 

Emneoversikt

  • Introduksjon til bærekraftig risikostyring
  • Risikovurdering i bærekraftig utvikling
  • Risikoredusering i bærekraftig utvikling
  • Bærekraftig risikostyring i praksis

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for både beslutningstakere og rådgivere innen alle bransjer og organisasjoner, både offentlige og private. Det passer både for deg:

 

Kursansvarlig

Profilbilde av Riana

 

Riana Steen er førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi på Handelshøyskolen BI,  campus Stavanger. Hun har i tillegg en Professor II stilling innen Samfunnssikkerhet ved UiS. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet.

 

Praktisk informasjon

Timeplan