Kurs bachelornivå

Den digitale endringsagenten

Vil du bli en pådriver for digitalisering i egen virksomhet? Dette kurset gir deg som medarbeider eller mellomleder relevante kunnskaper og ferdigheter innen digitalisering.

HVORFOR DEN DIGITALE ENDRINGSAGENTEN?

Digital kompetanse handler om å forstå hvilke trusler og muligheter som nye teknologier og verktøy skaper, for så å kunne identifisere hva man skal gjøre (digitale initiativ) og hvorfor man skal gjøre det (forretningsmessige effekter). Disse ferdighetene er etterspurt i alle virksomheter som fokuserer på digital omstilling.

Dette kurset benytter eksempler fra ulike næringer der fokuset på digital endring har vært vellykket. Enten det dreier seg om store strategiske satsninger eller mindre tiltak, slik som automatisering ved hjelp av roboter, så er målet det samme: Å skape mer smidige og fleksible organisasjoner.

I dette kurset vil du lære de sentrale begrepene, metodene, verktøyene og utviklingstrekkene som er nødvendige for å skape og gjennomføre digitale initiativ på din arbeidsplass.

Etter endt kurs vil du kunne skille mellom det som er teknisk mulig, det som er hensiktsmessig i en forretningsmessig kontekst - og det som er ønskelig med hensyn til etikk og samfunnsutvikling.

EMNEOVERSIKT

  • Digitalisering og digital omstilling
  • Bransjeeksempler: Hva kan vi lære av de som allerede har lyktes?
  • Digitaliseringskanvas: Forstå effekter av digitalisering og identifisere digitale initiativ
  • Digital teknologi: Status og utviklingstrekk
  • Teknologi: Hvordan sette opp enkle løsninger, f.eks chatbots
  • Problemløsning med ny teknologi: blokkjede, kunstig intelligens og virtuell virkelighet
  • Hvordan skape digitale løsninger: Fra idé til illustrasjon på 1-2-3
  • Metoder og verktøy: Lean Startup i praksis, samt Scrum, Design Thinking og smidigbevegelsen
  • Organisering for smidig og fleksibel samhandling 
  • Den digitale endringsagenten


HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset passer for alle medarbeidere og mellomledere som jobber i bedrifter og organisasjoner som opplever digital omstilling - eller for deg som bare ønsker å utvikle din egen digitale kompetanse.

FORELESER

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, samt forholdet mellom næringsliv, informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

Praktisk informasjon

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: gjennomføring vår 2020

1. samling: 06.02 - 07.02
2. samling: 25.03 - 26.03

Læringsplattformen åpner 23. januar.

Stavanger: gjennomføring vår 2020

1. samling: 12.02 - 13.02
2. samling: 01.04 - 02.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Søk nå