-
Bachelor of Management

Design Thinking for nyskaping

Dette kurset gir deg kunnskapen, verktøyene og ferdighetene du trenger for å bli en markedsorientert produkt- og tjenesteutvikler.

Hvorfor Design Thinking for nyskaping?

Nyskaping, alt fra små skrittvise produktendringer til radikale, er det bedriftene skal leve av i fremtiden. Nyskaping er verdiskaping. Utfordringen er at mange nyskapinger ikke blir tatt godt imot av markedet. Å utvikle nye produkter og tjenester som treffer, er rett og slett vanskelig.

De produktutviklerne som lykkes kjennetegnes ved at de både er kreative og systematiske, at de er i stand til å lede tverrfaglig sammensatte grupper, og ikke minst, at de er gode til å både skaffe markedsinnsikt og til å teste ulike løsninger på markedet. En god produktutvikler er en markedsorientert produktutvikler!

Dette kurset lærer deltakerne å utvikle produkter ved hjelp av Design Thinking. Du vil forstå hvordan man samler inn markedsinformasjon, utvikler enkle prototyper, gjennomfører tester og lager enkle forretningsplaner. Målet er å sette deg i stand til å lykkes med produktutvikling i dagens marked. Produktutvikling snevrer inn, og mye av utviklingen skjer i dag på tjenester.

Emneoversikt

  • Design Thinking for innovasjon
  • Suksessfaktorer for nyutvikling
  • Verktøy for generering av markedsinnsikt
  • Verktøy og prosedyrer for gjennomføring av enkle markedstester
  • Utvikling av forretningsplan med Canvas

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som ønsker en aktiv rolle i utviklingen av nye produkter og tjenester på din arbeidsplass, enten du jobber i offentlig eller privat sektor.

Praktisk informasjon

Foreleser

Nina Veflen er professor ved institutt for markedsføring og har en doktorgrad innenfor produktutvikling. Hun forsker blant annet på produktutviklingsledelse, forbrukeratferd og brukerstyrte innovasjoner.

Timeplan

I dette kurset kan det være nettaktiviteter som starter opp noen uker før 1. samling. Du kan likevel søke frem til oppstart av 1. samling.