-
Kurs bachelornivå

Digital innovasjon

Vil du bli en pådriver for digitalisering i egen virksomhet? Dette kurset gir deg relevante kunnskaper og ferdigheter innen digital innovasjon, og er en oppdatert versjon av Den digitale endringsagenten.

HVORFOR DIGITAL INNOVASJON?

Kurset tar utgangspunkt i hvordan digitalisering har påvirket hvordan vi jobber med innovasjon i organisasjoner. Du vil i løpet av samlingene få en oversikt over ulike tilnærminger til innovasjon, og reflektere over hvilke som er hensiktsmessige når.

Det praktiske arbeidet i kurset vil bygge på en metode for innovasjon som forener elementer fra kjente teknikker som Design Thinking, Lean Startup og tjenestedesign. En sentral del i dette arbeidet blir å øve på de teknikkene som inngår i metodikken. Arbeidet er støttet av en verktøykasse med teknikker. Målet er at du ikke bare skal få kjennskap til innovasjonsmetodikk, men også praktisk erfaring med relevante verktøy.

For å kunne anvende en metode og en verktøykasse for innovasjon i praksis, må man også kunne beherske det å lede en workshop, og et deltema i kurset blir praktiske ferdigheter i nettopp dette. 

 

EMNEOVERSIKT

 • Hvordan digitalisering påvirker hvordan vi jobber med innovasjon
 • Innovasjon og innovasjonsarbeid i et større perspektiv
 • Ulike tilnærminger til innovasjon
 • Innføring i en innovasjonsprosess og en verktøykasse
 • Praktisk arbeid med verktøy for innovasjon
 • Gjennomføring av workshops
 • Hvordan lede et arbeid gjennom ulike faser og kursendringer?

 

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset passer for alle medarbeidere og mellomledere som jobber i bedrifter og organisasjoner som opplever digital omstilling - eller for deg som bare ønsker å utvikle din egen digitale kompetanse.

FORELESER

Foreleser Ragnvald Sannes sittende utenfor BI

Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, samt forholdet mellom næringsliv, informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 13. 09 - 14.09
2. samling: 08.11 - 09.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

+ Se timeplan
 • Oslo

  Høst 2022

  • 1. samling: 31 august
  • 2. samling: 13 september - 14 september
  • 3. samling: 08 november - 09 november