-
Kurs bachelornivå

Digital innovasjon

Vil du bli en pådriver for digitalisering i egen virksomhet? Dette kurset gir deg relevante kunnskaper og ferdigheter innen digital innovasjon, og er en oppdatert versjon av Den digitale endringsagenten.

HVORFOR DIGITAL INNOVASJON?

Kurset gjennomføres i sin helhet digitalt med flere webinarer og digitale workshops. Kurset tar utgangspunkt i hvordan digitalisering har påvirket hvordan vi jobber med innovasjon i organisasjoner. Du vil i løpet av kurset få en oversikt over ulike tilnærminger til innovasjon, og reflektere over hvilke som er hensiktsmessige når.

Det praktiske arbeidet i kurset vil bygge på en metode for innovasjon som forener elementer fra kjente teknikker som Design Thinking, Lean Startup og tjenestedesign. En sentral del i dette arbeidet blir å øve på de teknikkene som inngår i metodikken. Arbeidet er støttet av en verktøykasse med teknikker. Målet er at du ikke bare skal få kjennskap til innovasjonsmetodikk, men også praktisk erfaring med relevante verktøy.

For å kunne anvende en metode og en verktøykasse for innovasjon i praksis, må man også kunne beherske det å lede en workshop, og et deltema i kurset blir praktiske ferdigheter i nettopp dette. 

 

EMNEOVERSIKT

  • Hvordan digitalisering påvirker hvordan vi jobber med innovasjon
  • Innovasjon og innovasjonsarbeid i et større perspektiv
  • Ulike tilnærminger til innovasjon
  • Innføring i en innovasjonsprosess og en verktøykasse
  • Praktisk arbeid med verktøy for innovasjon
  • Gjennomføring av workshops
  • Hvordan lede et arbeid gjennom ulike faser og kursendringer?

 

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset passer for alle medarbeidere og mellomledere som jobber i bedrifter og organisasjoner som opplever digital omstilling - eller for deg som bare ønsker å utvikle din egen digitale kompetanse.

FORELESERE

Foreleser Ragnvald Sannes sittende utenfor BI

Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, samt forholdet mellom næringsliv, informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

 

Bernt Rønningsbakk er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har forskningserfaring knyttet til innovasjonspolitikk, innovasjon i enkeltbedrifter, krisehåndtering og organisasjonslæring. Han underviser i strategi, innovasjon, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, ledelse og entreprenørskap. Han har  videre over 10 års konsulenterfaring, inkludert store oppdrag knyttet til digitalisering i bedrifter og 15 års erfaring som grunder (pågående) i software-bransjen.

Praktisk informasjon

Timeplan

Digital gjennomføring vår 2023

22. februar: Kurset åpner på den digitale læringsplattformen
Mars: 01.03, 08.03, 15.03, 29.03 
April: 13.04, 20.04
Mai: 03.05, 10.05, 23.05, 31.05
Juni: 07.06, 14.06

Webinarene har en varighet på 1 - 3 timer, og gjennomføres på dagtid.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.