-
Kurs bachelornivå

Digital innovasjon

Vil du bli en pådriver for digitalisering i egen virksomhet? Dette kurset gir deg relevante kunnskaper og praktiske ferdigheter innen digital innovasjon, og er en oppdatert versjon av Den digitale endringsagenten.

Hvorfor Digital innovasjon?

I dette kurset lærer du å jobbe praktisk med innovasjon, med et spesielt fokus på hvordan du kan bruke mulighetene som ligger i digital teknologi. Du lærer om «Innovatørens metode» som handler om hvordan du kan:

 

Model of the end to end innovation prosess

 

Metodene har elementer fra Design Thinking, Lean Startup og tjenestedesign. Du kan ta med deg konkrete problemstillinger fra i din egen arbeidshverdag og jobbe systematisk med disse gjennom kurset.

Vi vil hjelpe deg med å endre og utvikle din egen organisasjon. Derfor har vi også laget en rekke praktiske verktøy og hjelpemidler som vil støtte deg.

Emneoversikt

  • Hvordan digitalisering påvirker hvordan vi jobber med innovasjon
  • Innovasjon og innovasjonsarbeid i et større perspektiv
  • Ulike tilnærminger til innovasjon
  • Innføring i en innovasjonsprosess og en verktøykasse
  • Praktisk arbeid med verktøy for innovasjon
  • Gjennomføring av workshops
  • Hvordan lede et arbeid gjennom ulike faser og kursendringer?

 

Hvem passer kurset for?

Praktisk informasjon

Forelesere

Profilbilde av Ragnvald
Ragnvald Sannes er førstelektor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han har i en årrekke forsket, forelest og fungert som ekstern rådgiver innenfor temaer som IKT-ledelse og -strategi, samt forholdet mellom næringsliv, informasjonsteknologi og forretningsutvikling.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2025

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.