Rekrutteringskurs

Sertifisering av rekrutterings­personell

Handelshøyskolen BI er samarbeidspartner med DNV-GL om deres sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell. BI tilbyr kurs som kan føre til sertifisering fra DNV-GL.

Sertifisering

Kurset Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser på BI kan gi sertifisering fra DNV-GL. Eksamen på dette kurset sidestilles med DNV-GL eksaminering av rekrutteringspersonell. Med tilfredsstillende resultat vil denne eksamen dermed kvalifisere deg for sertifisering. Du trenger ikke å søke DNV-GL om sertifiseringen etter avlagt eksamen hos oss.

Alle som betår eksamen  med karakteren A eller B dekker kravet til sertifisering. For besvarelser med karakteren C vil det bli gjennomført en individuell vurdering av eksamensbesvarelsen.

Kurs for virksomheter

Kurs- og studieopplegg vil også kunne tilbys bedriftsinternt med tilpasninger til egen virksomhet.  Kurs som forebereder rekrutteringspersonell og andre ansatte til en DNV-GL sertifiseringseksamen kan være aktuelt for mange bedrifter. Kontakt oss på videreutdanning@bi.no for mer informasjon.

Om sertifiseringsordningen

Med sertifisering vil det følge en årlig avgift over en to års periode før man må re-sertifiseres tre år etter førstegangs sertifisering. Ethvert sertifikat er av tre års gyldighet. Du kan lese flere detaljer om sertifiseringsordningen på DNV-GL nettsider.