-
Rekrutteringskurs

Sertifisering av rekrutterings­personell

Handelshøyskolen BI er samarbeidspartner med DNV-GL om deres sertifiseringsordning for rekrutteringspersonell. BI tilbyr kurs som kan føre til sertifisering fra DNV-GL.

Sertifisering

Kurset Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser på BI kan gi sertifisering fra DNV-GL. Eksamen på dette kurset sidestilles med DNV-GL eksaminering av rekrutteringspersonell. Med tilfredsstillende resultat vil denne eksamen dermed kvalifisere deg for sertifisering. Du søker selv om sertifiseringen hos DNV GL. Du kan lese mer om dette her.

Alle som består eksamen  med karakteren A eller B dekker kravet til sertifisering. For besvarelser med karakteren C vil det fortsatt være mulig å søke om sertifisering ved å gjennomføre en test hos DNV GL.

Kurs for virksomheter

Kurs- og studieopplegg vil også kunne tilbys bedriftsinternt med tilpasninger til egen virksomhet.  Kurs som forbereder rekrutteringspersonell og andre ansatte til en DNV-GL sertifiseringseksamen kan være aktuelt for mange bedrifter. Kontakt oss på info@bi.no for mer informasjon.

Om sertifiseringsordningen

Med sertifisering vil det følge en årlig avgift over en fireårs periode før man må re-sertifiseres fem år etter førstegangssertifisering. Ethvert sertifikat er av fem års gyldighet. Du kan lese flere detaljer om sertifiseringsordningen på DNV-GL nettsider.