-
Kurs bachelornivå

Rekruttering og onboarding

Dette kurset gir deg innsikt i optimale intervjuteknikker, rekrutteringsprosesser og den viktige læringsprosessen for nyansatte.

Hvorfor Rekruttering og onboarding?

Å finne og utvikle gode medarbeidere er avgjørende for enhver bedrift, men mange bruker tradisjonelle rekrutteringsmetoder, som ikke sikrer optimal uttelling. Dette gjelder ikke minst bruken av psykologiske tester, hvor man ikke nødvendigvis har kunnskap til å evaluere resultatene. Referansesjekk og ustrukturerte jobbintervjuer er ofte eneste seleksjonsmetode, noe som gir lav treffsikkerhet. Ansettelsesprosessen kan gjøres på en atskillig mer effektiv måte og dermed gi økt produktivitet.

Dette er blant temaene vi belyser grundig i dette kurset, der vi fokuserer på hele ansettelsesprosessen, fra stillingsbeskrivelse til hvordan du gjennomfører effektive og pålitelige rekrutteringsprosesser.

Rekrutteringen er dessuten ikke i mål før den nye medarbeideren er blitt et etablert medlem av organisasjonen. Derfor får du også verktøy for opplæringsplaner. Disse inkluderer både formelle og uformelle læringsarenaer, for å sikre en best mulig læringsprosess for nye medarbeidere.

I dette kurset får deltakerne en innføring i ulike seleksjonsmetoder, deres nytteverdi og effektivitet. Det vil bli lagt vekt på intervjuet som arbeidsredskap og hvilke krav organisasjoner må stille til bruk av psykologiske tester. Teorier om personlighet, intelligens og kreativitet vil være nødvendig bakgrunnskunnskap for bruk av testene, sammen med etiske betraktninger tilknyttet utvalgsprosessen.

Du kan søke om sertifisering fra DNV GL. Kurseksamen teller da som sertifiseringseksamen. Les mer om sertifisering av rekrutteringspersonell.


Emneoversikt

Noen av emnene du skal i gjennom er:

  • Analyse: Ulike utvalgsmetoder, deres effektivitet og nytteverdi og fundamentet for utvalgsprosessen
  • Psykologi: Psykologiske grunnbegreper for rekruttering og læring, krav til og oversikt over psykologitester. Vi ser også på selve jobbintervjuet.
  • Sosialisering: Nyansattes læringsprosesser, formelle og uformelle sosiale fellesskap for læring og kunnskapsutvikling, etablerte kollegaer som mentorer og forbilder


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som er involvert i ansettelsesprosesser eller opplæring av nyansatte.

Dette kurset kan gjennomføres enkeltvis eller inngå som del av fordypningen HRM og arbeidsrett.

Praktisk informasjon

Forelesere

Morten Nordmo er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon.

Ole Iversen er førsteamanuensis II ved Institutt for ledelse og organisasjon. Et av hans ekspertområder er rekruttering.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. Samling: 14.02 - 15.02
2. Samling: 20.03 - 21.03
3. Samling: 06.05 - 07.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.