-
Ph.d.

Strategi, entreprenørskap og innovasjon

Ph.d.-spesialiseringen i strategi, entreprenørskap og innovasjon er utviklet for å gi kandidatene nødvendig kunnskap og ferdigheter til å produsere original forskning av høy kvalitet.

Fakta om spesialiseringen 

Doktorgradsspesialiseringen i strategi, entreprenørskap og innovasjon er utviklet for å gi studentene nødvendig kunnskap og ferdigheter til å produsere original forskning av høy kvalitet. Studiet bygger på forskningskompetansen ved institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI, som har som mål å være blant de ledende forskningsmiljøene på strategi i Europa.

Studiet passer for godt motiverte og kompetente personer som ønsker en akademisk karriere på høyt internasjonalt nivå. Programmet fokuserer på strategisk ledelse gjennom ulike teorier og emner fra flere fagfelt, noe som gjenspeiles i kursprogrammet. Studiet har en åpen og pluralistisk tilnærming til forskningen, og danner grunnlaget for en moden og kritisk holdning til forskning på strategisk ledelse gjennom fordypningsstudier av teoretiske og metodologiske temaer.

Dette programmet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

Kontakt oss

Vi vil gjerne hjelpe deg om du har noen spørsmål vedrørende vårt ph.d.-program!

Praktisk informasjon

Ta kontakt på info@bi.no