-
Ph.d.

Finans

Ph.d.-spesialiseringen i finans tilbyr kandidatene fordypning og undervisning i ledende teoretisk og empirisk forskning innen finans.

Fakta om spesialiseringen 

Gjennom kursarbeid, seminardeltagelse, presentasjoner og forskning med rådgivning fokuserer studiet på å utvikle kandidatens teoretiske og empiriske ferdigheter slik at de kan bidra til å fremme forskning innen finansiell økonomi. Dette er et fireårig doktorgradsstudie og krever fullførelse av kurs med minst 60 studiepoeng, et forskningsprosjekt med veiledning og en disputas. Kandidatene må også forsvare prosjektet sitt i god tid før avleggelse av endelig avhandling.

Doktorgradstudiet er krevende og kun høyt kvalifiserte kandidater tas opp. Kandidatene blir en del av en utvalgt gruppe studenter fra internasjonale institusjoner i verdensklasse. Alle doktorgradskandidatene vil motta økonomisk støtte når de tas opp ved studiet. Fortsatt støtte gjennom studiet avhenger av gode resultater og regelmessig fremskritt mot fullførelse av studiekravene.

Dette programmet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

Kontakt oss

Vi vil gjerne hjelpe deg om du har noen spørsmål vedrørende vårt ph.d.-program!