-
Ph.d.

Ledelse og organisasjon

Ph.d.-spesialiseringen i ledelse og organisasjon er et internasjonalt studium utviklet for å gi kandidatene nødvendig kunnskap og ferdigheter for å fremme forskning og praksis innen feltet ledelse og organisasjon.

Fakta om spesialiseringen 

Denne fireårige doktorgrad-spesialiseringen i ledelse og organisasjon er utviklet  for å få frem kandidater som er i stand til å fremme forskning og praksis innen HRM, organisasjonsadferd og organisasjonsvitenskap. Spesialiseringen utvikler doktorgradskandidatenes teoretiske kunnskap og metodologiske ferdigheter som er nødvendig for å bli gode internasjonale forskere. Studiet har en åpen og pluralistisk tilnærming til forskningen, og retter seg inn mot både kvantitativ og kvalitativ forskning.

Instituttet søker kandidater med en sterk faglig bakgrunn relevant for de ovennevnte underfelter, som er intellektuelt nysgjerrige, interessert i en akademisk karriere innen forskning og undervisning, og som har sterke kommunikasjons- og analytiske ferdigheter.

Doktorgradsspesialiseringen er en viktig del av forskningsagendaen til institutt for ledelse og organisasjon og Handelshøyskolen BIs visjon om å bli en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa.

Dette programmet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

Kontakt oss

Vi vil gjerne hjelpe deg om du har noen spørsmål vedrørende vårt ph.d.-program!

Praktisk informasjon

Spørsmål? Ta kontakt på info@bi.no