-
Ph.d.

Regnskap

Denne Ph.d.-spesialiseringen gir kandidater grundig opplæring i forskningens frontlinje innen regnskap.

Fakta om spesialiseringen

Spesialiseringen i regnskap forbereder kandidater for det internasjonale akademiske arbeidsmarkedet, stillinger i forskningsorganisasjoner, revisjons- og konsulentfirmaer, samt nasjonale og internasjonale institusjoner som regnskapsstandardiseringsorganer, finansielle regulatorer (f.eks. SEC, Finanstilsynet, …) eller andre relevante politiske institusjoner. Vi oppfordrer kandidater med sterke kvantitative og analytiske ferdigheter og en interesse for regnskap, finans eller samfunnsøkonomi til å søke.

  • Regnskapsspesialiseringen har et felles opptak av studenter med spesialiseringene i finans og samfunnsøkonomi. Dermed deler kandidater noen kurs og er en del av en større gruppe nylig innrullerte doktorgradsstudenter ved BI.
  • Kurs tilbys av instituttet, inviterte internasjonale forskere eller gjennom samarbeid på europeisk nivå. Dette gir kandidater muligheten til tidlig å bygge sitt eget nettverk innen akademia.
  • Forskning er relevant fra starten av programmet, ettersom kandidater forventes å skrive artikler allerede etter første studieår i samarbeid med instituttet. Dette gir studenter muligheten til raskt å presentere forskningsfunn på internasjonale konferanser.

Dette programmet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

Kontakt oss

Vi vil gjerne hjelpe deg om du har noen spørsmål vedrørende vårt ph.d.-program!