-
Ph.d.

Samfunns­økonomi

Ph.d.-spesialiseringen i samfunnsøkonomi er utformet for å gi solid opplæring i å utføre vitenskapelig forskning av høy kvalitet innen økonomi der en benytter seg av økonomisk teori og økonometriske metoder.

INTRODUKSJON

Studiet forbereder kandidatene for det internasjonale akademiske jobbmarkedet, for stillinger i forskningsorganisasjoner og konsulentselskaper, samt nasjonale og internasjonale institusjoner som sentralbanker, Pengefondet og Verdensbanken.

Instituttet er vertskap for to forskningssentra, Senter for monetær økonomi (CME) og Senter for forskning på økonomi og ledelse (CREAM). CME er etablert som et profesjonelt nettverk, og avholder møter og seminarer for forskere og økonomer som arbeider ved akademiske institusjoner, finansmarkeder, Norges Bank, Finansdepartementet, Finanstilsynet, samt andre institusjoner. CME er ansvarlig for den årlige evalueringen av Norges Banks gjennomføring av finanspolitikk (Norges Bank Watch) som finansieres av Finansdepartementet.

Målet med CREAM er å tilby forskning av høy kvalitet innen feltet industriell økonomi og arbeidslivsøkonomi, å tilby forskningsbasert rådgivning til beslutningstakere i offentlig og privat sektor, og å fungere som et nettverk for forskere og beslutningstakere.

Instituttet er en del av det nordiske økonominettverket – et felles nordisk initiativ som tilbyr intensive doktorgradskurs fra spesialister, og som finansierer deltakelse for doktorgradskandidater fra alle de nordiske landene.

Dette programmet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

Kontakt oss

Vi vil gjerne hjelpe deg om du har noen spørsmål vedrørende vårt ph.d.-program!