Søknad og opptak

Behandlingstid

Behandlingstiden for opptak til studier ved Handelshøyskolen BI vil variere etter tid på året, hvilket kurs eller studium som søkes til og hvilken utdanningsbakgrunn søker har.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden på en søknad vil være individuell og at behandlingstiden som er skrevet nedenfor vil være veiledende. For at vi skal kunne behandle din søknad må all dokumentasjon være lastet opp til søknaden og sendt inn.

BACHELORSTUDIER: HELTID

MASTERSTUDIER: HELTID 

Prioritert søknadsfrist for alle masterprogrammer heltid er 1. mars.
Dette inkluderer vurdering for godskriving av Master i regnskap og revisjon.

Frist for å søke om stipend: 1. mars 2019
Siste frist for å søke om opptak: 1. august 2019

BACHELOR OF MANAGEMENT: DELTID / NETTSTUDIER 

Behandling av søknader til bachelorstudier på deltid eller nettstudier behandles forløpende. Normal behandlingstid ved komplett søknad er innen en uke.

MASTER OF MANAGEMENT: DELTID 

Behandling av søknader til masterstudier på deltid behandles forløpende.

HØYSKOLEKURS / SPESIALKURS: DELTID 

Behandling av søknader til høyskolekurs eller spesialkurs på deltid behandles forløpende. Normal behandlingstid ved komplett søknad er innen en uke.

PHD-ENKELTKURS 

Behandling av søknader til PhD-enkeltkurs behandles fortløpende.