-
Søknad og opptak

Behandlingstid

Behandlingstiden varierer ut fra tid på året og søkers opptaksgrunnlag. I særlig hektiske perioder (rundt søknadsfrist og på sommeren) må du regne med noe lenger tid. Merk at tiden regnes fra søknaden er komplett – dvs. at all obligatorisk dokumentasjon er lastet opp.

Studier på heltid

Studier på deltid

Sist oppdatert 26. april 2023