-
Søknad og opptak

Behandlingstid

Behandlingstiden varierer ut fra tid på året og søkers opptaksgrunnlag. Den regnes fra komplett søknad foreligger, etter at all obligatorisk dokumentasjon er lastet opp. Merk at tidene er veiledende. I særlige hektiske perioder (rundt søknadsfrist og på sommeren) må man regne med noe lengre behandlingstid.

STUDIER PÅ HELTID

 

BACHELOR

Søker med vitnemål fra videregående skole i Norge/Norden* 
- Inntil 2 uker

Opptak på grunnlag i realkompetanse
Opptak på grunnlag av 23/5-regelen
- Inntil 4 uker

Søker med utenlandsk utdanningsbakgrunn**
Særskilt vurdering eller dispensasjon
Innpass av beståtte fag fra annen høyskole/universitet (inkl. søkere til 2. eller 3. studieår)
- Inntil 2 måneder

*Søkere som fullfører videregående skole våren 2022 blir registrert, men ferdigbehandles først etter at endelig vitnemål er klart, vanligvis i juni/juli.

** Krever utdanningen godkjenning fra NOKUT, må ytterligere behandlingstid påberegnes.

 

MASTER OF SCIENCE

Norsk eller nordisk utdanning, inkl. bachelorvitnemål fra BI: Inntil 8 uker

Utenlandsk utdanning (utenfor Norden): Inntil 6 uker

 

PHD (ENKELTKURS)

Behandles fortløpende.

 

KURS OG STUDIER PÅ DELTID

Master of Management: Inntil 2 uker

Bachelor of Management: Ca. 1 uke

Høyskolekurs/spesialkurs: Ca 1. uke

Sist oppdatert 31. mars 2022