-
Stipender

Women in Finance and Tech Bachelor Scholarship

Dette stipendet tildeles kvinnelige kandidater med sterke akademiske presentasjoner. Stipendet er åpent for kvinnelige søkere til våre programmer innen finans- og teknologi ved alle våre campuser.

Women in Finance and Tech Bachelor Scholarship er ment til å inspirere talentfulle kvinnelige kandidater til å ta en bachelor og få en karriere innen finans eller teknologi.

Handelshøyskolen BI er forpliktet til FNs bærekraftsmål og har et spesielt fokus på å bidra til å oppnå likestilling. Stipendet er opprettet for å tiltrekke og støtte særlig ambisiøse kvinner til å velge karrierer innen bransjer med ujevn kjønnsbalanse.

Hva dekker stipendet?

Stipendet vil dekke tre år av skolepengene for mottakere av Women in Finance and Tech Bachelor Scholarship, så lenge de opprettholder sin påkrevde akademiske progresjon for stipendmottakere.