-
Stipender

Women in Finance and Tech Bachelor Scholarship

Stipendet tildeles eksepsjonelle kvinnelige kandidater som kan vise til gode akademiske prestasjoner.

Women in Finance and Tech Bachelor Scholarship er åpent for kvinnelige kandidater av alle nasjonaliteter og på alle våre campus. Stipendets formål er å inspirere talentfulle kvinnelige kandidater til å forfølge bachelorstudier og en karriere innen finans eller teknologi.

Handelshøyskolen BI har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål, og stipendet er en av flere likestillingstiltak som skal bidra til å bedre kjønnsbalansen i disse bransjene.

Stipendpris

Bachelorstipendet for kvinner i finans og teknologi vil dekke 100% av skolepengene i inntil tre år, dersom studenten opprettholder de akademiske progresjonskravene for stipendmottakere.

Kvalifisering

 • Kvinnelige kandidater med sterke akademiske resultater
 • Kvinnelige kandidater som får tilbud om opptak i ett av følgende programmer:
  o Bachelor of Data Science for Business
  o Bachelor i Finans (alle studiesteder)
 • Søkere som søker om BI International Baccalaureate og BI International Scholarship vil også bli vurdert for dette stipendet. Et eget søknadsbrev for stipend er ikke nødvendig.

Slik søker du

Du søker om stipendet samtidig som du søker om studieplass på BI. I vår søkerweb skal du laste opp følgende:

 • Beskrivelse av deg selv og din begrunnelse og motivasjon for å søke stipendet.
 • Beskrivelsen skal inneholde dine tanker om hvorfor nettopp du bør motta stipendet og dine fremtidige ambisjoner. Beskrivelsen skal ikke være lenger enn maks en A4 side.
 • Skriv også hvilken e-postadresse og telefonnummer du vil være tilgjengelig på i juli.

Søknadsfrist

Norske søkere: For deg som avslutter videregående våren og får vitnemål til sommeren, så søker du om stipend innen 20. april og ettersender ditt vitnemål når du mottar det, senest 27. juni.

Internasjonale søkere: Søknad om opptak, inkludert stipendsøknaden din, må være mottatt innen 1. mars.

Valg av stipendmottakere

 • Handelshøyskolen BI har som mål å bygge en mangfoldig og internasjonal studentmasse.
 • Kun søkere som er tatt opp til de angitte bachelorprogrammene og har søkt som anvist vil bli vurdert.
 • BI sørger for fordeling av stipend mellom bachelorprogrammene.
 • Det kan gis prioritet til søkere fra utvalgte land.
 • Karakterer fra videregående vektlegges.
 • Preferanse gis til søkere som ønsker å oppnå sin første bachelorgrad.

Melding om stipendtildelinger

 • Stipendtilbud sendes ikke med tilbud om opptak. Søkere bør akseptere tilbudet om opptak mens de venter på stipendavgjørelser.
 • Stipendtilbud sendes til søkere i april (internasjonale søkere) og i juni (norske og internasjonale søkere).
 • Stipendtilbud må aksepteres innen datoen angitt på tilbudet. Stipend som ikke er akseptert innen fristen vil bli trukket tilbake og omfordelt til en annen kandidat.
 • Søkere som ikke blir valgt vil bli informert innen slutten av stipendtildelingssyklusen.

Stipendvedtak kan ikke påklages.

Akademiske progresjonskrav

Alle kandidater må oppfylle akademiske progresjonskrav for å opprettholde stipendet.

 • For at du skal få beholde stipendet hvert år, alle 3 år, så stiller vi krav til din studieprogresjon. Det vil si at du må fullføre og bestå alle kurs, samt oppnå en GPA på B for å opprettholde stipendiet.
 • Du er også forventet å stille opp på ambassadøraktiviteter for Handelshøyskolen BI, maksimum 50 timer i året, så du må ha kapasitet til dette ved siden av studiene.
 • Det er kun vitnemålet/dokumentasjonen som gir søker opptak til studiet som vurderes når stipend tildeles.

 

Vennligst merk:

 • Du kan søke om mer enn ett stipend, men Handelshøyskolen BI vil kun dele ut ett stipend per student.
 • Kandidater som allerede har oppnådd en bachelorgrad blir ikke prioritert til stipend.

Kun kandidater tatt opp til Bachelor of Data Science for Business, eller Bachelor i Finans som starter høsten 2022, vil bli vurdert for dette stipendet.