-
Forskning og faglige

Gave­professorater

Handelshøyskolen BI har mottatt økonomisk støtte fra selskaper og andre givere gjennom finansiering av gaveprofessorater. Innehavere av gaveprofessorater skal drive fri og uavhengig forskning, og de har full frihet til å utrykke sine faglige meninger om ulike temaer. Under er en oversikt over BIs nåværende gaveprofessorater.

Randi Lunnan - Institutt for stategi og entreprenørskap

Professor Randi Lunnan

Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse har gitt BI midler til et gaveprofessorat innen havbaserte næringer. Gaveprofessoratet vil gi viktig støtte til fremtidsrettet forskning på innovasjon og næringsutvikling og gjelder for perioden 2019-2022. BIs rolle er å styrke forskning på kommersialisering av teknologi, nye forretningsmodeller, bærekraftig håndtering av ressurser og forståelse for de globale markedene innen havnæringene.

Professor Randi Lunnan er tildelt gaveprofessoratet.

 

Ragnhild Kvålshaugen - Institutt for strategi og entreprenørskap

Professorat ved Senter for byggenæringen

BI skal styrke forskning, utvikling og kunnskapsformidling i den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) gjennom et samarbeid om et gaveprofessorat med et konsortium av aktører i den norske BAE-næringen, herunder Backegruppen, Norconsult, Obos og Statsbygg. Professoratet varer fram til 2021 og er knyttet til Senter for byggenæringen ved BI.

Professor Ragnhild Kvålshaugen er tilsatt i professoratet

 

Per Ingvar Olsen - Institutt for strategi og entreprenørskap

Professorat ved Senter for samvirkeforskning

Per Ingvar Olsen

Tine SA og Nortura SA har en mangeårig samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI der partene i fellesskap har etablert et Senter for samvirkeforskning ved BI. Senteret har fokus på utfordringer for samvirkeorganisert matindustri i møte med krevende og dynamiske markedsutfordringer. Tine SA og Nortura SA finansierer et gaveprofessorat, som er knyttet til Senter for samvirkeforskning ved BI.

Professor Per Ingvar Olsen er tilsatt i professoratet