Forskning og faglige

Gave­professorater

Det er opp til BI å bestemme hvem som skal ansettes i professorater ut fra kriteriene som gjelder for tilsetting av professorer. Innehaveren av professorater skal drive fri og uavhengig forskning og har full frihet til å uttrykke sine profesjonelle meninger om et hvilket som helst tema.

Ragnhild Kvålshaugen - Institutt for strategi

Professorat ved Senter for byggenæringen

BI skal styrke forskning, utvikling og kunnskapsformidling i den norske bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) gjennom et samarbeid om et gaveprofessorat med et konsortium av aktører i den norske BAE-næringen. Konsortiet består av Multiconsult, Statsbygg, BackeGruppen og GK. Det aktuelle gaveprofessoratetet er gitt for å forske på effektive byggeprosesser. Professoratet varer fram til 2020 og er knyttet til Senter for byggenæringen ved BI.

Professor Ragnhild Kvålshaugen er tilsatt i professoratet.

Per Ingvar Olsen - Institutt for strategi

Professorat ved Senter for samvirkeforskning

Per Ingvar Olsen

Tine SA og Nortura SA har en mangeårig samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI der partene i fellesskap har etablert et Senter for samvirkeforskning ved BI. Senteret har fokus på utfordringer for samvirkeorganisert matindustri i møte med krevende og dynamiske markedsutfordringer. Det finansierer et gaveprofessorat og en førsteamanuensisstilling som innehas av Erlend Nybakk.

Senteret ble etablert i 1999 og finansieres av Tine SA og Nortura SA i fellesskap. Avtalen er løpende med 3 års oppsigelsestid.

Torger Reve - Institutt for strategi

Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat

Torger Reve

Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelse og BI har inngått en avtale om å styrke kunnskapsutviklingen om den maritime næringen ved Handelshøyskolen BI. Et forskningssenter for maritim forskning er opprettet og gaveprofessoratet inngår i senteret. Samarbeidsavtalen ble først inngått for perioden 2006-2011, senere forlenget til 2015, deretter til 2019.

Øystein Fjeldstad - Institutt for strategi 

Telenor-professoratet innen internasjonal strategi og ledelse

Øystein Fjeldstad

Professoratet er finansiert av Telenor og er knyttet til internasjonal strategi og ledelse med særlig vekt på tele- og nettverksvirksomhet. Det inngår som del av en større samarbeidsavtale mellom Handelshøyskolen BI og Telenor som omfatter både forskning og utdanning.

Professoratet ble opprettet i juli 2001 med en varighet på sju år. Det ble i 2013 inngått en ny avtale med varighet til 2016.