Biblioteket

Om biblioteket

Velkommen til BIs bibliotek, et av Europas mest moderne forsknings- og studiebibliotek.

Lån og retur av bøker mens de fysiske bibliotekene er stengt:

 • Studenter og ansatte på BI kan låne bøker fra biblioteket
  Bestill bøker i Oria. Vi begynner å behandle bestillinger igjen mandag 3. august.
 • Levere tilbake bøker:
  Du kan levere tilbake bøker du har lånt ved campus Oslo fra 3. august. Bibliotekene på campus Bergen, Stavanger og Trondheim åpner 10. august.


  Du kan også sende bøkene per post.
  Finn adressen til ditt campus-bibliotek.

Om biblioteket

Bibliotektjenesten ved Handelshøyskolen BI består av hovedbiblioteket i Oslo, og bibliotekene ved campusene i Bergen, Trondheim og Stavanger, samt det digitale biblioteket - som alltid er åpent!

For informasjon om  åpningstider og kontaktinformasjon, se de enkelte bibliotek.

Bruke bibliotekets tjenester 

Informasjonsressurser

Bibliotekets samlinger gjenspeiler BIs forskning og studietilbud. Uansett hvor og når du ønsker å forske eller studere, vil vårt digitale bibliotek gi deg tilgang til ulike informasjonsressurser.

Biblioteket abonnerer på om lag 140 ulike databaser som gir tilgang til tidsskriftartikler, e-bøker og avisartikler. Utvalget av fagspesifikke databaser gjenspeiler BI som «business school» og kan deles inn i disse kategoriene:

 • Bedrift- og finansdatabaser
 • Juridiske databaser
 • Forbruker- og markedsinformasjon
 • Statistikk og makroøkonomiske databaser

Sjekk hvilke databaser biblioteket har 

NB! Ansatte og studenter på BI: Logg på portalen for å få mer informasjon om hver enkelt database. 

Kontaktperson: Kristin Danielsen

Reklamehistorisk samling

Ved Hovedbiblioteket finnes en reklamehistorisk samling. Dette er historisk reklamestoff som ble donert av Thor Schyberg til Norges markedshøyskole i 1989.

Samlingen består av fagbøker, lysbilder av reklameplakater og avisannonser, reklamemateriell, arbeidsbøker, og historisk materiale om reklamemiljøet i Norge. I samlingen inngår innrammede plakater reklameplakater som brukes som utsmykking av BI-bygget i Nydalen. Noen av plakatene henger i biblioteket.

Har du spørsmål om Reklamehistorisk samling?
Kontakt: Hilde Marie Sandstrak