-
Biblioteket

Om biblioteket

Velkommen til BIs bibliotek, et av Europas mest moderne forsknings- og studiebibliotek.

Om biblioteket

Bibliotektjenesten ved Handelshøyskolen BI består av hovedbiblioteket i Oslo, og bibliotekene ved campusene i Bergen, Trondheim og Stavanger, samt det digitale biblioteket - som alltid er åpent!

For informasjon om  åpningstider og kontaktinformasjon, se de enkelte bibliotek.

Bruke bibliotekets tjenester 

Informasjonsressurser

Bibliotekets samlinger gjenspeiler BIs forskning og studietilbud. Uansett hvor og når du ønsker å forske eller studere, vil vårt digitale bibliotek gi deg tilgang til ulike informasjonsressurser.

Biblioteket abonnerer på om lag 140 ulike databaser som gir tilgang til tidsskriftartikler, e-bøker og avisartikler. Utvalget av fagspesifikke databaser gjenspeiler BI som «business school» og kan deles inn i disse kategoriene:

  • Bedrift- og finansdatabaser
  • Juridiske databaser
  • Forbruker- og markedsinformasjon
  • Statistikk og makroøkonomiske databaser

Sjekk hvilke databaser biblioteket har 

NB! Ansatte og studenter på BI: Logg på portalen for å få mer informasjon om hver enkelt database. 

Kontaktperson: Kristin Danielsen

Reklamehistorisk samling

Ved Hovedbiblioteket finnes en reklamehistorisk samling. Dette er historisk reklamestoff som ble donert av Thor Bjørn Schyberg til Norges markedshøyskole i 1989.

Samlingen består av fagbøker, lysbilder av reklameplakater og avisannonser, reklamemateriell, arbeidsbøker, og historisk materiale om reklamemiljøet i Norge. I samlingen inngår innrammede reklameplakater som brukes som utsmykking av BI-bygget i Nydalen. Noen av plakatene henger i biblioteket.

Har du spørsmål om Reklamehistorisk samling?
Kontakt: Hilde Marie Sandstrak