-
Biblioteket

BI Alumni, ikke BI-student, andre eksterne brukere

Biblioteket ved Handelshøyskolen BI er primært for BIs studenter og ansatte. Leseplasser ved biblioteket er kun for BIs studenter. Hvis du som ekstern ønsker å låne noe fra biblioteket samlinger, må du kjøpe et dagskort.

Tjenester inkludert i dagsabonnement

  • Lån bøker i 14 dager med mulighet for fornying inntil tre ganger
  • Enkel veiledning

Hva koster et dagsabonnement?

  • Alumni og studenter ved andre utdanningsinstitusjoner: 100 kr
  • Andre: 300 kr

Gjestenettverk

Informasjon om Handelshøyskolen BIs gjestenettverk og  Eduroam.

Låneregler for dagsabonnenter

Ved lån fra bibliotekets samlinger, forutsettes at låner gjør seg kjent med, og aksepterer gjeldende regler:

  1. Brudd på lånereglene kan medføre at låner sperres for lån og andre tjenester.
  2. Låntaker er personlig ansvarlig for lånt materiale. Viderelån til andre er ikke tillatt
  3. Endringer i låntakeropplysninger (adresse, e-post, telefon m.m.) må meldes biblioteket.
  4. Lånetiden for bøker er 2 uker. Forlengelse av lånetiden kan gjøres ved å kontakte biblioteket på e-post. Ved overtredelse av fristen påløpes purregebyr opptil 150 kr.
  5. Tidsskrifter, aviser og oppslagsverk er ikke til utlån.
  6. Tap eller ødeleggelse av lånt materiale medfører erstatningsgebyr på 1 000 kr, i tillegg til ev. påløpte purregebyr.