-
Næringsliv

Fagprofil - Ragnhild Silkoset

Ragnhild Silkoset

Ragnhild Silkoset, professor og Dean Executive ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI forsker på hvordan bedrifter er både samarbeidspartnere og konkurrenter på samme tid.

Ragnhild Silkoset hevder fremtiden til markedsførere er fantastisk spennende. Markedsførere er spesialister på å forstå kundens behov, samtidig som de er gode på vitenskapelige metoder og statistiske analyser.

KORT BIOGRAFI

Ragnhild Silkoset er professor og Dean Executive ved Handelshøyskolen BI. Silkoset oppnådde graden Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI med avhandlingen «Collective Market Orientation in Co-producing networks». Ett år av doktorgradsarbeidet foregikk ved University of Kentucky. Før dette utdannet hun seg til Cand. Merc ved Høgskolen i Buskerud, med hovedfag i markedsføring, mellomfag i bedriftsøkonomi, samt grunnfag i pedagogisk teori og praksis. Hennes forskning har vært publisert i internasjonale journaler som Journal of Business Venturing, Journal of Business Ethics, European Journal of Marketing, International Business Review, samt Journal of Business to Business Marketing. I tillegg har Silkoset vært medforfatter i metodebok som benyttes ved en rekke institusjoner. I 2011 fikk hun prisen som årets markedsanalytiker for arbeidet med metodefagene på BI. Prisen ble gitt av Norges Markedsanalyseforening.

Silkoset er medeier i bedriften Crobocom som arbeider med elektroniske betalingsløsninger for automatiserte kjøp, http://crobocom.no/. Crobocom har samarbeidsavtale med bedrifter som Nespresso og Nordic Choice Hotels. Silkoset har også blitt brukt som ekspertvitne i rettssaker for både Tingretten og Lagmannsretten.

Publisert 7. januar 2014

Du kan også se alle nyheter her.