-
Ledelse

Fagprofil - Sigrid Røyseng

Sigrid Røyseng

Sigrid Røyseng forteller om sin forskning og veien til professortittelen. Røyseng brenner for å se balansegangen mellom kunstens behov for å være grensesprengende og samfunnets behov for struktur.

Sigrid Røysend er professor i kultur og ledelse og forsker på fagområdene kulturledelse, kulturpolitikk, kulturelt entreprenørskap.

Publisert 16. januar 2014

Du kan også se alle nyheter her.