-

Mer enn fire av ti norske bedrifter har samarbeidet med kulturlivet i løpet av det siste året. Men, næringslivets kulturinteresse svinger over tid.

BI FORSKNING: Privat finansiering av kultur

Næringslivets interesse for å sponse og/eller samarbeide med kulturlivet svinger over tid.

– Private penger er konjunkturavhengige, påviser Anne-Britt Gran, som er professor i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Gran har siden 2007 foretatt jevnlige temperaturmålinger av norske bedrifters bidrag til finansiering av kulturlivet. Målingene viser to markante skift i perioden fra 2007 til 2013. Det første etter finanskrisen. Det andre skiftet fremkommer i fjorårets undersøkelse (2013) som nå offentliggjøres.

I den første målingen, høsten 2007 (3. kvartal), oppgav 41 prosent av de intervjuede bedriftslederne at bedriftene hadde sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet i løpet av de siste 12 månedene. Denne andelen har ligget stabilt mellom 39 og 41 prosent i alle målinger frem til sommeren 2009.

Etter at finanskrisen gjorde seg gjeldende i norsk næringsliv i 2008, falt andelen bedrifter som sponset og/eller finansierte kulturlivet til 35 prosent mot slutten av 2009.

To år senere, i 2011, var andelen tilbake igjen på “normalen” der 40 prosent av bedriftslederne oppgir at de har sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet gjennom det siste året.

Næringslivets kulturløft

I 2013 oppgir mer enn fire av ti (44 prosent) av bedriftslederne at de har sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet i løpet av de siste årene.  Dette er den høyeste andelen som er målt siden undersøkelsen startet i 2007.

Fjorårets undersøkelse baserer seg på telefonintervjuer med 2000 norske bedriftsledere (fra Opinion Perducos undersøkelse Norsk næringslivsundersøkelse). Utvalget er vektet for bedriftenes størrelse og geografiske beliggenhet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 4. mars til 4. april 2013.

- Det har vært en signifikant økning i antall sponsorbedrifter fra 2011 til 2013, fremholder BI-professoren. Faktisk økte andelen kulturpartnere med hele ti prosent fra 2011 til 2013.

Kultur – mest for de store

Det er de store bedriftene som i størst grad sponser og samarbeider med kulturlivet. Halvpartene av lederne i bedrifter med mer enn 20 ansatte oppgir i 2013 at de har sponset eller samarbeidet med kulturlivet i løpet av det siste året.

For bedrifter som har mellom 5 og 19 ansatte, ligger andelen kulturpartnere på 44 prosent. For de aller minste bedriftene, de med færre enn 5 ansatte, oppgir 38 prosent av lederne at de har sponset eller samarbeidet med kulturlivet i løpet av de siste 12 månedene.

Undersøkelsen viser at 38 prosent av bedriftene som har samarbeidet med kulturlivet, i stor eller svært stor grad har fått  innfridd sine forventninger til samarbeidet med kulturlivet. Langt færre, 20 prosent, svarer at de i liten eller svært liten grad har fått innfridd forventningene.

Oslo-bedrifter på bunn

Undersøkelsen slår hull på myten om at kultursponsing først og fremst er et storby-fenomen. Faktisk ligger Oslo-bedriftene helt på bunn i en fylkesvis oversikt over hvor stor andel av bedriftene som har sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet.

Færre enn en av fire (23 prosent) bedriftsledere i Oslo oppgir at bedriften de leder, har samarbeidet med kulturlivet det siste året.

Bedrifter i Finnmark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ligger på Norges-toppen i kulturinteresse.  Her ligger andelen kulturpartnere på 70 prosent eller mer.

Vokser ikke inn i himmelen

Regjeringen har siden 2005 doblet de offentlige kulturbudsjettene. Dette har bidratt til positiv oppmerksomhet om det som rører seg i kulturlivet.

Anne-Britt Gran stiller spørsmål om økningen i de offentlige kulturbudsjettene kan bidra til å forklare veksten i næringslivets finansiering av kulturlivet henger sammen med økningen i de offentlige kulturbudsjettene.  Hun finner delvis støtte i undersøkelsen.

Vel en av fire bedriftsledere (27 prosent) svarer at de tror økningen i offentlige kulturbudsjetter har gjort det mer interessant for private bedrifter å sponse kultur. 60 prosent av lederne svarer nei på dette spørsmålet, mens 13 prosent svarer vet ikke på dette spørsmålet.

Referanse:

Anne-Britt Gran (2014): Privat kulturfinansiering i Norge 2013. Publisert i rapporten “STATUS 2013”, utgitt av Arts & Business Norway. Rapporten ble offentliggjort 27. januar 2014 på et frokostmøte i regi av Arts & Business Norway. Illustrasjonstekst: – Private penger er konjunkturavhengige, sier professor Anne-Britt Gran ved BI. Foto: Katrine Lunke / Norges Bank.

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på