-
Ledelse

Ledelse som endringspoesi

Jan Ketil Arnulf

Har du tenkt over sammenhengen mellom ledelse og poesi? Hva lager ledelse?, undrer Jan Ketil Arnulf ved BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Arbeidstakere flest har en idé om hva som kommer ut av arbeidet deres. Bakere lager brød og musikere lager musikk.

Det er kanskje mer abstrakt for mange - hva lager en konsulent, for eksempel - men folk flest opplever en sammenheng mellom hva de gjør og hva som skal komme ut av det.

 

Hva lager ledere?

Men ledere, hva lager de? Kortslutningen jeg ofte hører er at de lager «resultater». Hadde det vært så vel, så kunne jo resten av oss gå hjem imens. Ledere stilles til ansvar for resultatene, men det er andre som lager dem, så hva kommer det ut av ledelse?

Den andre kortslutningen som ofte høres er at ledere lager «beslutninger», som så fører til resultater. Dette ligger nærmere sannheten, men er i beste fall halve jobben. Beslutninger er strengt tatt bare administrative vedtak. Hvorfor og hvordan ble beslutningen tatt, og hvordan skal den omsettes i praksis?

 

Ledelse og poesi

Ledelse lager mening. Ledelse er en prosess som fanger opp og fortolker informasjon, og kommuniserer beslutninger på en meningsfylt måte. Dette lykkes jo ikke alltid. Beslutninger må noen ganger gjennomføres selv om noen opplever dem som meningsløse, men dette kalles maktbruk og ikke ledelse. Generelt er maktbruk enklere, dyrere og mer risikabelt enn ledelse.

Behovet for å ta beslutninger øker under usikkerhet, som under store endringsprosesser. Vi får behov for ny forståelse av mål og mening, og det krever fortolkning. Organisasjonsforskeren Karl E. Weick har sammenlignet dette med poesi. Poeter kan fange opp uklare fornemmelser hos publikum og gjøre dem til bevisst tankeinnhold gjennom treffende uttrykk.

Fylle jobben med mening

Dette er ikke bare et spørsmål om slagord og retorikk. Ledelsens hverdagspoesi er å lytte til strømmen av arbeid og bidra med åndsnærvær. Det krever respekt for usikkerhet og mot til å fortolke.

Har du bidratt til å gjøre noens jobb meningsfylt i dag?

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Dagsavisen 3. februar 2014 med tittelen "Endringspoesi".

 

Publisert 4. februar 2014

Du kan også se alle nyheter her.