-
Ledelse

Fem kjennetegn på gode visjoner

21. mars 2014

Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Jan Ketil Arnulf

Professor Jan Ketil Arnulf ved BI har identifisert fem kjennetegn ved gode visjoner.

- Kjernen i ledelse er å kommunisere et bilde av fremtiden, - en visjon, som mobiliserer medarbeiderne, hevder Jan Kjetil Arnulf ved Handelshøyskolen BI.

En visjon er et mentalt bilde av fremtiden som på sitt beste gjør det meningsfullt for medarbeidere å gjøre sitt beste på jobben.

- De fleste som tar seg en jobb, enten de er ledere eller medarbeidere, vil før eller senere spørre seg “hvorfor vi driver med dette”, fastslår professor Arnulf.

BI-forskeren er ikke i tvil om at gode visjoner kan hjelpe medarbeidere til å fortolke usikkerhet og motgang. Visjoner viser vei, og kan inspirere til ekstra innsats.

– Det er en kunst å lage gode visjoner, men det er mulig å lære seg denne kunsten, hevder han.

Visjoner som gir et løft

Arnulf identifiserer fem kjennetegn ved gode visjoner:

  • 1. Visjonen skal være ambisiøs, men samtidig uttrykke tiltro til at medarbeiderne kan gjøre visjonen til virkelighet.
  • 2. En god visjon bør virke inviterende. Jo flere som blir invitert, desto bedre.
  • 3. En god visjon utfordrer det bestående.
  • 4. En god visjon uttrykker et høyt prestasjonsnivå kombinert med ideologiske og verdimessige overtoner.
  • 5. Jo enklere en visjon er, jo bedre. Enkle visjoner kan også kommuniseres via logo, og reklamemateriell mens lengre visjoner krever fremføring av budskapet.

Det er ikke tilstrekkelig for ledere å tenke store, kloke og inspirerende tanker om fremtiden. De må også evne å kommunisere og fremføre budskapet på en overbevisende måte.

- De mest vellykkede lederne er med på å gjøre sine organisasjoner mer kommuniserende.

Ifølge Arnulf vil ledere ha god nytte av å kjenne til og ta i bruk retorikken sentrale begreper etos, logos og patos i arbeidet med å utforme og kommunisere visjoner.

Referanse:

Arnulf, Jan Ketil (2013). Kommunikasjon og ledelse. I Brønn, Peggy Simcic og Jan Ketil Arnulf (red.) Kommunikasjon for ledere og organisasjoner (s.125-148). Fagbokforlaget: Bergen.

Artikkelen er skrevet av Audun Farbrot, tidligere fagsjef forskningskommunikasjon på Handelshøyskolen BI.

Du kan også se alle nyheter her.