-
Ledelse

Hvordan unngå etiske overtramp?

Øyvind Kvalnes

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder filosof og førsteamanuensis Øivind Kvalnes fra Handelshøyskolen BI sitt foredrag med tittelen: "Hvordan unngå etiske overtramp?".

Vi ser stadig eksempler på at ansatte i organisasjoner opptrer på etisk tvilsomme måter. Yara-saken og Kongsberg-saken er ferske eksempler. Øyvind Kvalnes vil ved hjelp av praktisk etikk vise hvordan organisasjoner kan ruste seg for å møte etisk utfordrende situasjoner.

I foredraget gir Kvalnes deg verktøy som vil hjelpe ledere og medarbeidere til å tenke klart om egne valg. Han gi også svar på hva det er som kan få ellers rakryggede og ryddige folk til å delta i etisk betenkelige aktiviteter.

Øivind Kvalnes forsker på områder innenfor menneskelig utfoldelse og feilbarlighet, etikk, kommunikasjon, personlig integritet, organisasjonsidentitet, selvbestemmelse og autonomi, samt visdom i ledelse. Les mer om Kvalnes her.

Publisert 31. mars 2014

Du kan også se alle nyheter her.