-
Ledelse

Tvilsom suksess for ny business-mote

Jan Ketil Arnulf

Et nytt moteord i økonomi- og ledelsesfag er «inkubator». Hvordan kan vi vite at de virker, utfordrer Jan Ketil Arnulf.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Den som skryter av å ta risiko bør ikke ha for mye suksess. Det blir som å ha fem ess i poker.

Et nytt moteord i økonomi- og ledelsesfag er «inkubator», en type institusjon som er blitt utrolig populær over hele verden.

Modellen varierer, men hensikten er å støtte oppstart av nye bedrifter. Unge entreprenører inviteres til kontakt med forskningsmiljøer og kapital, inkubatoren stiller med kontorplass og veiledning.

"Nesten 100 % suksess"

I forrige uke var jeg innom en såkalt «inkubator», der ledelsen ivrig forklarte meg hvor vellykket det allerede var. Man hadde «48,9 % suksessrate», og de som ikke lyktes hadde lagt tiltakene sine inn i andre prosjekter. Med andre ord nesten 100 % suksess!

Dette er plumpt skryt som skal dupere bidragsytere. Noen ganger er høy suksessrate tegn på at man driver med feil modell. Nye forretningsideer må involvere risiko, ellers er de ikke nye. De fleste ideer blir aldri registrert som bedrifter, og majoriteten av de som blir registrert overlever ikke i tre år.

De fleste som spiller Lotto vinner ikke. Dette er forutsetningen for gevinstene. Hvem som vinner, er et spørsmål om flaks. Hvis noen tilbyr å hjelpe deg med å vinne i Lotto, jukser de enten i Lotto, eller med deg.

Bidrar inkubatorer til innovasjon?

Å starte en ny bedrift er ikke helt som Lotto, men nesten. Høy suksessrate for en inkubator innebærer at ingen har utsatt seg for den reelle risikoen. «Y Combinator» er en høyprofilert amerikansk inkubator som reklamerer med 7 % suksessrate.

Bladet Business Insider avslørte at disse tallene tilsier en reell suksessrate på rundt 0,4 %, knapt forskjellig fra tilfeldigheter! Den virkelige suksessen for en inkubator ville vært å vise hvordan usikkerheten kan reduseres gjennom tilført kunnskap.

Nyskapning er blitt en vesentlig drivkraft for økonomisk utvikling. Men inkubatorer er ikke gratis, og sluker ressurser fra universiteter og private kilder. Hvordan kan vi vite om de bidrar til innovasjon? Og når kommer det en inkubator for inkubatorer?

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Dagsavisen 3. mars 2014 med tittelen "Tvilsom suksess".

 

Publisert 3. mars 2014

Du kan også se alle nyheter her.