-
Næringsliv

Vi tror vi er mer etiske enn naboen

23. april 2014

Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Vil du investere pensjonspengene dine etisk om det betyr at du får mindre pensjon? Fire av ti nordmenn svarer ja. Vi tror enda dårligere om naboen.

BI FORSKNING: Etiske investeringer

Skal vi investere pensjonsmidlene våre i kullselskaper, våpenindustri, og selskaper som produserer tobakk og alkohol? Selv om det kan bety at vi kan risikere en lavere forventet avkastning. Dette er kun noen spørsmål som reiser seg når vi knytter etiske vurderinger til investeringene våre.

Så hva mener folk flest - både om seg selv og andre? 

Det har forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI undersøkt, gjennom en studie av investorers holdninger til samfunnsansvar og etiske investeringer. Hun er en av to ledere ved Senter for bedrifters samfunnsansvar ved BI.

Som en del av denne studien har hun undersøkt hvilke holdninger nordmenn selv har til etiske investeringer og hvilke holdninger vi tror andre har.

 

Ikke flertall for etiske investeringer

Ditlev-Simonsen gjennomførte studien blant et representativt utvalg av 647 nordmenn i alderen 18 til 89 år. Intervjupersonene ble delt i to grupper.

Den første gruppen (327 intervjupersoner) ble spurt om de tror folk flest vil velge etiske investeringer dersom det innebærer at deres egen pensjon reduseres. Den andre gruppen (320 personer) ble spurt om de selv vil velge etiske investeringer hvis det innebærer at deres pensjon reduseres.

Undersøkelsen ble gjennomført anonymt i mars 2014 av TNS-Gallup.

- Resultatet viser at det ikke er flertall i befolkningen for etiske investeringer dersom det medfører at pensjonene blir lavere, konstaterer Ditlev-Simonsen.

Fire av ti i gruppen som ble spurt om sin egen pensjon, oppgir at de vil velge å investere etisk. En tredjedel av oss (32 prosent) takker nei, og nærmere tre av ti (27,8 prosent) svarer vet ikke på spørsmålet.

Ser på oss selv som mer etiske

Vi har imidlertid enda mindre tro på naboen. 

Nærmere seks av ti intervjupersoner (56,4 prosent) i gruppen som ble spurt om holdningene til de andre, svarer at de tror folk flest betakker seg for etiske investeringer om det betyr at de får lavere pensjon. En av fem svarer her at de tror folk flest vil velge etikk, mens 23.1 prosent svarer vet ikke.

Blant dem som svarer for seg selv, er det omtrent dobbelt så mange som svarer ja til etiske investeringer enn dem som svarer for andre (40,2 % mot 20,52 %).

– Resultatene kan tolkes som at vi ser på oss selv som mer etiske enn andre. Vi mener vi er mer villige til å redusere pensjonen vår enn andre om det bidrar til en bedre etikk, sier BI-forskeren.

Lommeboken bestemmer

Ditlev-Simonsen understreker at det på ingen måte er sikkert at vi faktisk velger etiske pensjonsløsninger selv om vi sier at vi vil gjøre det.

– Vi handler ikke alltid i samsvar med våre holdninger til miljø og samfunnsansvar. Oftest er det lommeboken som til syvende og sist bestemmer.

Hun mener undersøkelsen illustrerer hvilke utfordringer vi møter når enkeltpersoner eller flertallet skal bestemme. Våre valg blir ofte kortsiktige – og dette påvirker utviklingen til ikke å bli bærekraftig i det lange løp.

- Myndighetene spiller en svært viktig rolle for å støtte opp om en bærekraftig utvikling, sier hun. 

Referanse:

Foreløpige resultater fra en forskningsstudie ved Handelshøyskolen BI som blant annet undersøker holdninger til etiske investeringer blant ulike interessegrupper. Prosjektleder: Forsker Caroline D. Ditlev Simonsen ved Handelshøyskolen BI.

Illustrasjonsfoto: Katrine Lunke/Norges Bank.

Denne formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 15. april 2014.

Du kan også se alle nyheter her.