-
Ledelse

Kjernen i lederutvikling

Jan Ketil Arnulf

Jeg kjenner ingen som ikke vil bli en bedre leder. Her er tre kjernespørsmål for stadig forbedring.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Ledelse er som kjent lettere sagt enn gjort. Det er sagt mye flott om ledelse, men du skal ikke bare rope «halleluja» - du skal gjøre det også.

I praksis er lederutvikling å finne ut hva de store ordene betyr for deg, i den jobben du har nå. Men skrittet fra abstrakt snakk til praktisk handling er ofte tungt.

For noen år siden satt jeg med en gruppe lederutviklere på seminar. Vi var alle en form for «coacher», altså folk som tar seg tid til å høre på ledere om deres små og store utfordringer.

Hva det koker ned til

I slike grupper er det ofte litt konkurranseånd og kniving om de mest tidsriktige oppskriftene.

Ærlig talt husker jeg lite fra denne dagen på et stort og dyrt hotell, bortsett fra en kommentar fra en lavmælt og hyggelig kollega:

«Problemene vi møter koker ofte ned til dette: En leder bør være sikker på hvor vi skal, lydhør for om vi er på vei dit, og fleksibel i valg av virkemidler. Men i praksis opplever vi ofte at ledere er uklare i synet på visjoner og målsettinger, lite lydhøre for hvordan vi ligger an i forhold til målet, og fastlåste og strisinnet i valg av virkemidler. Vår jobb er å gjøre dem mindre redde for å lytte og fri til å velge virkemidler.»

Kjerne-spørsmål

Senere har jeg tenkt mange ganger at dette må være kjernen i lederutvikling. Dette er som et mantra man kan gjenta for seg selv:

  • 1. Har jeg klare mål?
  • 2. Vet jeg hvor vi står?
  • 3. Hvilke alternative veier bør jeg vurdere?

Eller er folk omkring meg usikre og tilbakeholdne? Er det mye jeg ikke får vite? Er jeg låst av egne valg?

Fanget av egne vaner

Vi er alle fanger av våre egne vaner, og det blir verre under stress. Det er underlig hvordan vi kan takke nei til en forløsende frihet: Friheten til å lytte, friheten til å tenke, friheten til å velge annerledes.

Veien til dårlig ledelse er brolagt med redselen for tvil og misforstått handlekraft. Det er evnen til valg av løsning som kjennetegner profesjonell ledelse.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Dagsavisen 5. mai 2014 under vignetten "Tett på".

 

Publisert 5. mai 2014

Du kan også se alle nyheter her.