Møt vår professor i regnskap og revisjon, Erlend Kvaal og hør han fortelle om hvorfor han forsker på regnskapsføring av skatt og goodwill.

Professor Erlend Kvaal ved Institutt for regnskap revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI forteller om sin forskning. Kvaal brenner for lære bort sammenhengen mellom regnskapet og økonomiske funksjoner og skape gode rammebetingelser for regnskapet.

Kvaal forsker mest på regnskapsføring av skatt og goodwill som har som formål å bidra til bedre reguleringer på de områdene.

Les mer om Erlend Kvaal og hans forskningsinteresser her.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på