-
Økonomi

IOCs norske skatteparadis

Ole Gjems-Onstad

Ved å si ja til et vinter-OL, godtar norske politikere en avtale om skatteprivilegier som passer bedre i diktaturer enn i en demokratisk rettsstat.

DEBATT: Ole Gjems-Onstad om skatt og OL

I skatteverden finnes mye rart; men lite er så merkverdig som siste endelige utkast til kontrakt mellom Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Oslo om vinter OL i 2022. Det begynner allerede med punkt 10 på side ni. Oslo forplikter seg til å bære alle skatteforpliktelser (samt en rekke andre krav) som måtte oppstå mot IOC og alle IOC-kontrollerte enheter og ansatte.

Så ruller det videre. Trodde du OL varte noen uker? I punkt 13 fritas IOC og alle tilknyttede for innførselsavgifter, herunder merverdiavgift, på alt utstyr som tas inn over en periode på fem år, fire år før lekene og ett år etter.

Men det er punkt 50 IOC og Oslo viser sin sanne skatteånd. Oslo forplikter seg ganske enkelt til å betale enhver norsk skatt IOC eller en hvilken som helst kontraktspart til IOC måtte utsettes for.

I klartekst betyr dette at IOC fritas for enhver skatt. Skulle noen deltagere bli ilagt norsk skatt som følge av deres deltagelse, skal Oslo dekke dette.

Unngå dobbeltbeskatning

Oslo må fremlegge en skriftlig bekreftelse fra norske skattemyndigheter, det må her være Finansdepartementet, på at en rekke utlendinger ikke skal bli skattepliktige til Norge når de mottar vederlag for å oppholde seg i Norge i forbindelse med lekene: Ansatte i IOC, dommere, men også ansatte i akkrediterte medieorganisasjoner. Det sies i kontrakten at formålet med fritagelsen er å unngå dobbeltbeskatning, det vil si at en person som oppholder seg lenge i Norge i forbindelse med lekene, ikke skal betale skatt både til hjemlandet og til Norge.

Ett er at Norges 80 dobbeltbeskatningsavtaler tar sikte på å finne fornuftige løsninger på nettopp dette problemet som gjelder en rekke andre personer. Men det skal etter avtalen godtas som avgjørende bevis for at en person skattlegges til et annet land, at vedkommendes arbeidsgiver eller respektive organisasjon skriftlig bekrefter at slik beskatning finner sted. Det vanlige er selvfølgelig en skatteattest fra vedkommende lands myndigheter.

Eget skatteparadis

Idretten og idrettsutøvere er allerede tilgodesett med et særlig gunstig skatteregime. Men mye vil ha mer, og IOC mangler i de fleste sammenhenger magemål. Det er vanskelig å se at Norge kommer utenom egen skattelovgivning for å kunne virkeliggjøre IOCs krav. Våre politikere vil vi skal bekjempe skatteparadiser i andre land. Men å vedta et eget skatteparadis for IOC i Norge er altså greit.

Ingen politiker som stemmer for avtalen med IOC, kan unnskylde seg med at de ikke forsto de privilegier det dreier seg om. Det er ikke mange sider om skatt i avtalen, og formuleringene er klare. Å stemme for Vinter OL i Norge 2022 er å tilsidesette de vanlige prinsipper om likebehandling og solidaritet som ellers legges til grunn for norsk beskatning.
Høyre sitter med hovedansvaret hvis regjeringen Solberg velger å gå inn for OL i Oslo. Men i Stortinget er Høyre avhengig av Arbeiderpartiet, og for Ap vil avtalen med IOC være en minst like trist dobbeltmoral som for Høyre. Den som tar IOC i hånden, må glemme fraser som spleiselag.

Kjør opp Paralympics

På hjemmesidene til OL2022 har tydeligvis godt betalte medierådgivere gitt sine klare anvisninger: Kjør opp Paralympics - ingen kan være mot det. Men de skatteprivilegier IOC krever for en milliardrik organisasjon med en rekke overklasserepresesentanter, har intet å gjøre med funksjonshemmede idrettsutøvere. Å rettferdiggjøre disse særordningene bak skalkeskjulet Paralympics viser bare hvor manipulerende IOC og deres norske representanter er blitt.

Høyre har ikke mer politisk kapital enn det trenger foran neste stortingsvalg. OL i 2022 er allerede usedvanlig upopulært. Det kan bli verre. Når de sannsynlige budsjettoverskridelser kommer, vil alle huske hvordan de ansvarlige manipulerte budsjettallene i den siste paniske innspurten. Distriktene vil ikke lett tilgi at Høyre prioriterte Oslo fremfor alle andre.

Man kan også snu det rundt. Siden et klart flertall i Norge er mot vinter-OL i 2022, er det udemokratisk av regjeringen å presse det gjennom i Stortinget. Men IOCs juridiske rammer for arrangementet er også et demokrati fremmed. En udemokratisk norsk beslutning om å søke harmonerer greit med IOCs udemokratiske ånd.

Referanse:

Artikkelen er publisert som innlegg i Dagens Næringsliv 30. september 2014.

 

Publisert 30. september 2014

Du kan også se alle nyheter her.