-
Ledelse

Styrets balansegang mellom store og små eiere

Tore Bråthen

Professor Tore Bråthen utdyper under Styrekonferansen 2014 utfordringer der selskapets store og små eiere har ulikt syn på selskapets utvikling.

Etter aksjelovene skal styret ivareta selskapets - og ikke enkeltaksjonærers - interesser. Der selskapets store og små eiere har ulikt syn på selskapets utvikling, kan dette bli en utfordring. Trår styret feil, kan det bli en sak for rettsapparatet. Spørsmålet blir derfor om og eventuelt i hvilken grad styret kan treffe beslutninger som på en eller annen måte særlig ivaretar interessene til enkelte aksjonærer eller aksjonærgrupper. Dette er tema du kan høre mer om i professor Tore Bråthen sitt foredrag som han holdt under Styrekonferansen 2014.

Handelshøyskolen BI ser det som en sentral samfunnsoppgave å bidra til en bedre styrepraksis i privat og offentlig virksomhet. På BIs Styrekonferanse 2014 presenteres aktuell styreforskning koblet med gode cases fra næringslivet i tillegg til at det skapes en attraktiv og relevant møteplass for alle som er opptatt av godt styrearbeid.

Publisert 9. september 2014

Du kan også se alle nyheter her.