-
Næringsliv

Leve populismen. Skitt i næringslivet.

Ole Gjems-Onstad

Grensen for tollfri netthandel bør ikke økes. Skadevirkningene vil oppstå umiddelbart, advarer professor Ole Gjems-Onstad.

DEBATT: Ole Gjems-Onstad om skatt og avgifter

Norsk skattedebatt ble under de rødgrønne fremmedgjort med ensidig fokus på fordeling. Utenfor ideologiene, der ute i virkeligheten, er verdiskaping det primære; fordeling det sekundære. Lykkes ikke et samfunn i verdiskaping, er det lite å fordele.

Skattesiden i statsbudsjettet til Regjeringen Solberg styrker verdiskapingsargumentasjonen og gjør dermed norsk skattedebatt mer forankret.

Norsk sosialdemokrati har etterhvert vent seg til å belære mer enn å lytte. Det viktigste er ikke hva folk mener, men hva de burde mene. Man kan forstå at en ny regjering ønsker å markere et skifte der det er viktig å lytte til forbrukernes ønsker.

Faren er at veien er kort til en populisme som kan skade.

Populistisk akse

Forslaget om å heve grensen for tollfri (det vil si momsfri) netthandel fra utlandet representerer en ny populistisk akse i norsk skattepolitikk, men uten at regjeringen forstår den motsetning den lager mellom forbrukere og næringsliv.

Økningen er meget betydelig - fra 200 kroner til de facto 625 kroner. De mulige skadevirkninger tilsløres ved å tale om en ny grense på 500 kroner. Alle varer som i Norge koster 625 kroner eller mindre, kan etter forslaget kjøpes fra nettbutikker i Sverige med videre for 500 kroner.

Vi er alle lei av å bestille varer som kommer akkurat over 200 kroner-grensen for så bli utsatt med en nesten 100 prosent-terskeleffekt med 50 kroner i moms og 135 kroner i tollbehandlingsgebyr.

Men skulle vi fjerne alle skatter vi var lei, ble det ikke mye tilbake. Og forslaget fra Regjeringen Solberg gjelder en delvis fjernelse av momsen - for utenlandske selgere.

Hær av forbrukere mot næringslivets aktører

Næringslivets aktører er i dette landet bare en liten fraksjon av den hær av forbrukere som for en stor del lever av offentlige lønninger eller overføringer. Politikere som vil ta verdiskaping på alvor, kan ikke bare telle stemmer, men må ta ansvar.

Høyres talspersoner sier at ingen har lagt frem håndfaste bevis for omfattende skadevirkninger. Dette er retorikk mot bedre vitende.

Det er allerede mange gode grunner for å etablere seg i Sverige fremfor Norge: Bedre skatteregler med betydelig lavere selskapsskatt, høyere avskrivninger, mer varelagernedskrivning, ingen formuesskatt(!) og langt lavere lønninger.

I tillegg vil Regjeringen Solberg la svenske nettbutikker selge til nordmenn for 500 kroner der norske næringsdrivende må ta 625 kroner. Vi behøver ikke en utredning på 300 sider for å se konsekvensene.

Selvfornøyde politikere

En felles sykdom blant norske politikere på tvers av ideologiske skillelinjer er selvfornøydheten. Vi har nå lenge tatt feil av dyktighet og oljepris. Derfor er det lite gehør for at vi kanskje kan lære fra andre.

Grensene for tollfri internetthandel er i andre land (unntatt Sveits) lavere eller omtrent som den norske grensen på 200 kroner. Ingen land av dem det vises til i Finansdepartementets forslag har en grense så høy som 500 kroner.

Dette innslag av Annerledeslandet glemmes nærmest av Frp og Høyre-politikere - på samme måte som de rødgrønne overser at Norge er av de ytterst få land med formuesskatt. I andre land har man et næringsliv å ta vare på, men det bekymrer ikke så mange i Norge.

Baklengs inn i fremtiden

Internetthandel er fremtiden, som Regjeringen Solberg nå vil at norsk detaljhandel skal gå baklengs inn i. Skadevirkningene vil oppstå umiddelbart og være vanskelige å snu. Har man først etablert seg i Sverige, er det få økonomiske grunner til å flytte til Norge, selv om noen skulle få bondeanger.

Regjeringens anslag for tapt proveny er galt og viser hvor lite man har forstått av det forslaget man fremmer. 180 millioner kroner i tapte skatteinntekter er for lavt bare når man tar hensyn til tapt moms, men virkelig feil når man trekker inn tapte skatteinntekter på etableringer, inntekter og lønninger i Norge.

Det er bra at Regjeringen Solberg snakker om verdiskaping. Men de ordene må også forplikte. Forslaget om 625 kroner (500 kroner) for tollfri moms er blind fiendtlighet overfor norsk detaljhandel.

De politikere som stemmer for dette forslaget, viser at de dypere sett stiller seg likegyldige til rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter.

Referanse:

Artikkelen er publisert som hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 21. oktober 2014 med tittelen "Næringsfiendtlig populisme".

 

Publisert 22. oktober 2014

Du kan også se alle nyheter her.