-
Ledelse

Syk av dårlig ledelse?

Jan Ketil Arnulf

Hvilken sammenheng er det mellom psykisk helse og arbeidsliv? Kan du bli syk av dårlig ledelse, spør Jan Ketil Arnulf.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse

Lederes påvirkning på medarbeideres helse diskuteres igjen. Kan dårlige ledere gjøre medarbeiderne syke?  

Før dårlig ledelse diskuteres, bør vi se på litt statistikk:

Grovt anslått vil en av fem nordmenn ha en psykisk lidelse til enhver tid (flere i sentrum, færre på landet). De som er alvorligst rammet, jobber ofte ikke, men antakelig sliter hver femte arbeidstaker med noe.

En av fem psykisk syk

Dette gjelder også ledere. Norge har rundt 200.000 bedrifter med mer enn fire ansatte, og dermed minst like mange toppledere. Hvis vi antar at hver 7. arbeidstaker er en leder, har vi ca. 350.000 ledere i Norge. Dermed kan 70.000 ledere i Norge ha en psykisk lidelse. Her er de fleste diagnoser representert.

Tallene skyldes neppe arbeidslivet. Ledighet er skadeligere for psyken enn arbeid. Vi blir også sterkere berørt av private stressmomenter enn av arbeidslivet.

Påvirker arbeidslivet

Derimot er det grunn til å tro at tallene påvirker arbeidslivet. De fleste psykiske lidelser plager bare innehaveren.  Men noen påvirker omgivelsene merkbart gjennom konflikter, apati, rusmisbruk eller unnvikelser.

Psykiske lidelser er verre hos ledere enn i andre yrker fordi lederens atferd representerer organisasjonen.  Lederens problem smitter fortere over på andre.

Sårbart tema

Mental helse i arbeidslivet er sårbart men viktig og burde vært et åpent fagområde. I stedet er spørsmålet tabubelagt og det får konsekvenser.  Noen lider i det stille og engster seg for å bli sett. Andre får plage omgivelsene med sine egne væremåter uten at noen griper inn. Ingen aner hvordan situasjonen kan gripes an.

Mye “dårlig ledelse” er rett og slett dårlig mental helse hos lederen, temaet som er mest tabu av alle. Sjansen for å utvikle psykisk sykdom i løpet av livet er omkring 45 prosent, også for ledere.

Årevis etter statsminister Bondeviks modige åpenhet står elefanten fortsatt i rommet og alle later som ingen ting.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Dagsavisen 27. oktober 2014.

 

Publisert 28. oktober 2014

Du kan også se alle nyheter her.