-
Ledelse

Hva er «helseledelse»?

Jan Ketil Arnulf

Hva er kjennetegn på god ledelse i helsevesenet?, utfordrer Jan Ketil Arnulf ved BI.

KOMMENTAR: Jan Ketil Arnulf om ledelse i helsevesenet

Helsevesenet har antakelig brent av noen milliarder i lederutvikling de siste tiårene. Det skulle vært artig å vite hvor mye. Et enda artigere spørsmål å få svar på er om dette har gjort noen tjenester bedre. Det er grunn til å være kritisk.

Akershus universitetssykehus (Ahus) sender gamle, dødssyke mennesker hjem alene. I Oslo blir varig funksjonshemmet ungdom avspist med amatørmessige tiltak, men noen bydeler retter seg ikke etter påleggene fra Fylkeslegen. NRK melder om sykehjem som bryter menneskerettigheter (!) til tross for pålegg fra tilsynsorganer.

Helsepersonell vet bedre

Dette dreier seg ikke om uheldige unntak. Helsepersonell vet normalt at folk med hjerneblødning ikke bør sendes hjem alene, at pleiepasienter bør bytte bleie, og at unge funksjonshemmede trenger et verdig liv.

Når helseinstitusjoner fatter avgjørelser som bryter med selve forutsetningen for deres eksistens, skyldes det ikke at folk ikke skjønner. Det må være fordi ledelsen vil noe annet.

Revisorer i stedet for hjelpere

Når ledere i helsevesenet får avskjed skyldes det alltid budsjettsprekk, aldri dårlige tjenester. Ingen må gå fordi en ung autist er blitt stuet vekk, overlatt til ufaglærte. Ressursforvaltningen i helsevesenet gjør helseledere til revisorer i stedet for hjelpere.

Neste gang noen sender den syke faren din hjem alene, legger sønnen din i reimer eller sender deg ut på evig venteliste, ber du om å få den behandlingsansvarlige i tale (vanskelig nok) og får en underskrift på følgende: «Denne avgjørelsen fattes på et solid medisinsk grunnlag som det beste alternativet for pasientens behandling og henger IKKE sammen med min arbeidsgivers økonomiske situasjon.»

Helsepersonell står personlig ansvarlige for behandlingen. Ledelsen er det ikke. Inspirert helsepersonell som gjør en stor innsats for deg og meg opplever ledelsens mentalitet som en trussel mot faglig utvikling. Med god grunn.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Dagsavisen 8. desember 2014 under vignetten "Tett på".

 

Publisert 8. desember 2014

Du kan også se alle nyheter her.