-
Næringsliv

Vinner mediebrukerne med kvalitet

Pål Rasmus Silseth

Aftenposten har de mest fornøyde mediebrukerne. Dagbladet får stryk fra sine lesere. Journalistikk av høy kvalitet er viktigere enn underholdning og nytteverdi.

BI FORSKNING: Norsk Kundebarometers Medieundersøkelse 2014

Hvor tilfredse er brukerne med seks av Norges største medieaktører? Og hva er det som i størst grad påvirker hvor fornøyde norske mediebrukere er?

Svarene foreligger i Norsk Kundebarometers medieundersøkelse 2014 fra Handelshøyskolen BI.

311 mediebrukere har vurdert seks av Norges største medieaktører. Hver av medieaktørene er vurdert av 100 aktive brukere. De har blitt bedt om å si sin mening uavhengig av hvilken medieplattform de bruker. Det vil si om de bruker TV, PC, nettbrett, mobil eller radio.

Tre på topp – tre på bunn 

Aftenposten, NRK og Dagens Næringsliv har de mest fornøyde brukerne. Aftenposten oppnår en score på 75 av maksimalt 100 oppnåelige brukertilfredshetspoeng. Like etter kommer NRK og Dagens Næringsliv.

Det er et stort fall ned til de neste på listen. VG og TV2 oppnår henholdsvis 62 og 61 brukertilfredshetspoeng. Det innebærer at mediebrukerne bare er middels tilfreds med hva de opplever. Dagbladet har klart misfornøyde brukere, og får bare 57 brukertilfredshetspoeng av 100 oppnåelige.

– Dette er en bransje med store forskjeller fra de beste til den dårligste, fremholder Pål Rasmus Silseth, som er prosjektleder for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

Medieundersøkelsen 2014: Brukertilfredshet

 • 1. Aftenposten   75
 • 2. NRK               73
 • 3. DN                 70
 • 4. VG                 62
 • 5. TV2                61
 • 6. Dagbladet       57

Kilde: Medieundersøkelsen 2014. Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Tabellen viser oppnådde kundetilfredshetspoeng i 2014 (av maksimalt 100 oppnåelige).

Kvalitet trumfer underholdning

Medieundersøkelsen 2014 har undersøkt hvilke faktorer som i størst grad påvirker hvor fornøyde mediebrukerne er. Er det journalistikk av høy kvalitet? Er mediekonsumentene mest opptatt av nytteverdi? Eller er det underholdning som fenger mest?

– Studien viser at journalistikk av høy kvalitet påvirker brukernes tilfredshet mest, sier Silseth.

Deretter følger nytteverdi. Underholdning gir minst utslag på mediebrukernes tilfredshet, og påvirker lite sammenlignet med de to andre faktorene.

Journalistikk skiller de beste fra de dårligste.

Gode nyheter

- Det er sagt at vi lever i en tid der vi skal la oss underholde, men undersøkelsen forteller oss altså det motsatte. Undersøkelsen tyder på at nordmenn setter kvalitet og troverdighet i høysetet. Det bør være gode nyheter for alle journalister.

NRK, Aftenposten og Dagens Næringsliv får best skussmål for journalistikk av høy kvalitet fra sine brukere. De får en score på henholdsvis 80, 78 og 77 (av maksimalt 100 poeng) når brukerne blir bedt om å vurdere «I hvilken grad oppfatter du at XX til å levere journalistikk av høy kvalitet».

TV2 får 62 poeng, mens VG og Dagbladet nærmest får strykkarakter for kvaliteten på sin journalistikk med henholdsvis 56 og 54 poeng.

– Her oppnår de tre vinnerne, NRK, Aftenposten og DN) til dels svært gode resultater, mens brukerne regelrett gruser de tre andre, fremholder Silseth.

Aftenposten best på nytte

Aftenposten får 77 av 100 oppnåelige poeng for å levere et innhold som er nyttig, slik det vurderes av brukerne. Dagens Næringsliv får her 73 poeng mens NRK får 71 poeng.

VG, TV2 og Dagbladet får svært dårlige resultater for opplevd nytteverdi med henholdsvis 57, 57 og 48 brukertilfredshetspoeng.

NRK mest underholdende

NRK oppnår 69 av 100 mulige poeng for opplevd underholdningsverdi. Her får TV2 64 poeng og VG 63 poeng.

Aftenposten og Dagbladet oppfattes ikke som spesielt underholdende, og må nøye seg med 57 poeng. DN oppfattes som minst underholdende, og må her nøye seg med 49 poeng.

Lojale mediebrukere

Pål Rasmus Silseth har et trøstens ord til de som kommer dårlig ut i denne undersøkelsen. Selv om Dagbladets brukere langt fra er fornøyde, oppgir de fleste at det er sannsynlig at de kommer til å fortsette som brukere.

NRK har de mest lojale mediebrukerne fulgt av Aftenposten og VG. Dagbladet får dårligst score på lojalitet, men en score på 79 av maksimalt 100 indikerer at det ikke er noen overhengende fare for at de stikker av med det første.

Medieundersøkelsen 2014: Lojalitet

 • 1. NRK               91
 • 2. Aftenposten    87
 • 3. VG                 84
 • 3. TV2                84
 • 5. DN                 80
 • 6. Dagbladet       79

Kilde: Medieundersøkelsen 2014. Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI.

Norsk Kundebarometer

Norsk Kundebarometer er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.

Hvert år måles tilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.Startet opp i 2000. Det er kun aktive kunder som blir spurt om hva de mener om selskapene de kjøper varer og tjenester fra.

I 2014 ble det for første gang gjennomført en egen medieundersøkelse i regi av Norsk Kundebarometer ved BI.

Norsk Kundebarometers medieundersøkelse 2014:

Norsk Kundebarometer ved BI har gjennomført en undersøkelse av brukertilfredshet for seks av Norges største medieaktører; VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv, NRK og TV2.

Hver av medieaktørene er vurdert av 100 aktive brukere. De har blitt bedt om å si sin mening uavhengig av hvilken medieplattform de bruker. Det vil si om de bruker TV, PC, nettbrett, mobil eller radio. Medieundersøkelsen 2014 baserer seg på svar fra 311 mediebrukere, som i snitt har vurdert i underkant av to medieaktører.

Intervjuene ble gjennomført i perioden fra januar til april 2014. Undersøkelsen ble offentliggjort 21. januar 2015.

Referanse:

Norsk Kundebarometers medieundersøkelse 2014, Handelshøyskolen BI.

Publisert 21. januar 2015

Du kan også se alle nyheter her.