-
Ledelse

Hvordan bør ledere takle feil og tabber i sosiale medier?

Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes forteller om hvordan ledere kan legge til rette for læring i bruk av sosiale medier uten å bli lammet av frykt for alt som kan gå galt.

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder filosof og førsteamanuensis Øyvind Kvalnes sitt foredrag med tittelen: "Hvordan bør ledere takle feil og tabber i sosiale medier?".

Facebook, Twitter, Instagram og andre sosiale medier gir organisasjoner nye muligheter til å etablere kontakt med omverden. De kan lære gjennom å prøve og feile. Kvalnes forteller om hvordan ledere kan legge til rette for utprøving og læring i bruk av sosiale medier uten å bli lammet av frykt for alt som kan gå galt.

Kvalnes trekker i foredraget fram ferske eksempler fra Nordea og Norges Skiforbund hvor begge har blir nødt til å gå ut og beklage og slette innhold fra Twitter. 

Publisert 10. februar 2015

Du kan også se alle nyheter her.