Øyvind Kvalnes forteller om hvordan ledere kan legge til rette for læring i bruk av sosiale medier uten å bli lammet av frykt for alt som kan gå galt.

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder filosof og førsteamanusensis Øyvind Kvalnes sitt foredrag med tittelen: "Hvordan bør ledere takle feil og tabber i sosiale medier?".

Facebook, Twitter, Instagram og andre sosiale medier gir organisasjoner nye muligheter til å etablere kontakt med omverden. De kan lære gjennom å prøve og feile. Kvalnes forteller om hvordan ledere kan legge til rette for utprøving og læring i bruk av sosiale medier uten å bli lammet av frykt for alt som kan gå galt.

Kvalnes trekker i foredraget fram ferske eksempler fra Nordea og Norges Skiforbund hvor begge har blir nødt til å gå ut og beklage og slette innhold fra Twitter. Eksemplene som han presenterer og drøfter i foredraget skriver han også om i artikkelen Feilbarlig i sosiale medier.

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på