-
Ledelse

Forberedelser og flaks i krise

Hvordan kan systematisk trening gjøre at enkeltpersoner og fellesskap blir mindre avhengige av å ha flaks i kritiske situasjoner?

På BIs Årskonferansen 10.-11. mars 2015 holdt holdt filosof Øyvind Kvalnes og oberst Ingrid M. Gjerde fra Krigsskolen et foredrag under tittelen: "Forberedelser og flaks i strid".

I dette foredraget drøfter oberst Ingrid M. Gjerde og filosof Øyvind Kvalnes hvordan systematisk trening kan gjøre at enkeltpersoner og fellesskap blir mindre avhengige av å ha flaks i kritiske situasjoner. De belyser temaet ved å bruke eksempler fra Forsvaret og andre organisasjoner, i kombinasjon med innsikt fra attribusjonsteori og prestasjonsfilosofi.

Se også andre foredrag fra Årskonferansen 2015:

Publisert 16. mars 2015

Du kan også se alle nyheter her.