-
Økonomi

Norges Bank Watch 2015

Arne Jon Isachsen

Norges Bank har vært oppe til eksamen. Les vurderingene fra sentralbankens voktere i Norges Bank Watch 2015 fra BI.

Kunnskap i bruk: Norges Bank Watch 2015

I rapporten Norges Bank Watch 2015 retter to anerkjente økonomer et kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon gjennom fjoråret. De fremmer også forslag til forbedringer i hvordan norsk pengepolitikk utformes og gjennomføres.

Årets rapport ser spesielt på avveiningen mellom finansiell stabilitet og innfrielse av inflasjonsmålet. Forfatterne er også opptatt av spørsmålet om hvor robust norsk pengepolitikk er.

Les rapporten (in English):

Norges Bank Watch 2015 er utarbeidet av:

  • Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB
  • Professor Kjell-Erik Lommerud ved Universitetet i Bergen

Norges Bank Watch-rapporten er en uavhengig og ekstern evaluering av Norges Banks pengepolitikk gjennom det siste året.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME), et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Det er 16. året på rad BI-senteret utgir en Norges Bank Watch-rapport.

 

Referanse:

Aamdal, Kyrre og Kjell Erik Lommerud: Norges Bank Watch 2015. Rapport utgitt av Center for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI.

Foto: Katrine Lunke/Norges Bank.

Publisert 2. mars 2015

Du kan også se alle nyheter her.