-
Ledelse

Kongstanken -Hvorfor vil du være leder?

Steinar Bjartveit

Steinar Bjartveit foreleser om hva ledere kan lære fra Henrik Ibsen sitt forfatterskap. Hvilke krav skal stilles til ledere?

”Kan et kongsemne ta kongsgjerningen på seg, som han kan ta kongskåpen på?” 

Slik spør Kongsemnernes tvilende lederkandidat Skule i håp om å løse ledelsens gåte. Etter å ha vunnet all makt på slagmarken sitter Skule alene og søvnløs igjen som konge. For han har ingen tanke bak kongskronen, ingen ide om hvorfor han vil være konge og hvorfor andre burde følge ham. Og hva verre er: Det er mannen han nettopp har slått som har alt dette.

Parallellen er slående når du ser på dagens krav om at ledere må stå for noe, skape mening for folk og meisle ut en fremtid for organisasjonen. Holder det ikke med stillingen som leder? Er det ikke nok å ha tilegnet seg ferdigheter som administrator, å ha lært seg å gjøre tingene rett?

Kjernen i alt lederskap finnes faktisk i Ibsens forfatterskap!

Bilde: Foto fra Norsk Folkemuseum.

Publisert 7. april 2015

Du kan også se alle nyheter her.