-
Ledelse

Ledelse og trygghet

Per-Magnus Thompson

Medarbeidere som er trygge på lederen sin, tør mer og tåler mer. Per-Magnus Thompson foreleser om hvordan du skaper trygge relasjoner på jobb.

I forelesningsrekken "Lederens verktøykasse" holder Per-Magnus Moe Thompson foredraget "Ledelse og trygghet".

Mange ledere ønsker seg medarbeidere som ikke redd for å gå løs på nye oppgaver og utfordringer.

- Medarbeidere som er trygge på lederen sin, tør mer og de tåler mer i vanskelige situasjoner, fremholder Per-Magnus Moe Thompson, som er psykolog og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI.

Hvordan kan ledere skape relasjoner til sine medarbeidere som gjør dem trygge?

Thompson presenterer noen grunnleggende elementer som fremmer trygghet. Han belyser også hva som skjer når den ene eller begge partene i en relasjon blir utrygge.

For ledere er denne tilnærmingen til ledelse et nyttig verktøy, både for å forstå noen "universelle lover" om trygghet, og for å kunne navigere i relasjoner med medarbeidere som viser utrygghet på svært ulike måter.

Publisert 27. april 2015

Du kan også se alle nyheter her.